Bổ sung quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

VOV.VN - Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu; quản lý tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.

Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

Trong đó, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP bổ sung thêm quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa vào Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực, phát triển kinh tế - xã hội của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu; quản lý tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.

Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

Căn cứ nhu cầu quản lý, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện truy xuất nguồn gốc và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ quản lý ngành, lĩnh vực./.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Đà Nẵng: Ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc thực phẩm

VOV.VN - Giai đoạn 1 (từ 2019-2020), Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng thí điểm ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc đối với 2 nhóm thực phẩm là thịt lợn và thịt bò.

Đà Nẵng: Ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Đà Nẵng: Ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc thực phẩm

VOV.VN - Giai đoạn 1 (từ 2019-2020), Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng thí điểm ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc đối với 2 nhóm thực phẩm là thịt lợn và thịt bò.

Truy xuất nguồn gốc – “chìa khóa” tốt nhưng bị dùng kiểu đối phó
Truy xuất nguồn gốc – “chìa khóa” tốt nhưng bị dùng kiểu đối phó

VOV.VN - Việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ được xem như “chìa khóa” giúp nâng cao chất lượng, giá trị nông sản Việt, thế nhưng với tư duy làm theo kiểu đối phó khiến hiệu quả mang lại chưa như mong muốn.

Truy xuất nguồn gốc – “chìa khóa” tốt nhưng bị dùng kiểu đối phó

Truy xuất nguồn gốc – “chìa khóa” tốt nhưng bị dùng kiểu đối phó

VOV.VN - Việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ được xem như “chìa khóa” giúp nâng cao chất lượng, giá trị nông sản Việt, thế nhưng với tư duy làm theo kiểu đối phó khiến hiệu quả mang lại chưa như mong muốn.

Cố vấn Tổng thống Pháp: Truy xuất nguồn gốc Covid-19 một cách khoa học để tránh tái diễn
Cố vấn Tổng thống Pháp: Truy xuất nguồn gốc Covid-19 một cách khoa học để tránh tái diễn

VOV.VN - Ủy viên Quốc Vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/9 có cuộc điện đàm với Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Bonne, trao đổi nhiều vấn đề trong nước và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Cố vấn Tổng thống Pháp: Truy xuất nguồn gốc Covid-19 một cách khoa học để tránh tái diễn

Cố vấn Tổng thống Pháp: Truy xuất nguồn gốc Covid-19 một cách khoa học để tránh tái diễn

VOV.VN - Ủy viên Quốc Vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/9 có cuộc điện đàm với Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Bonne, trao đổi nhiều vấn đề trong nước và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.