Bổ sung thêm 3 khu kinh tế ven biển

3 khu kinh tế này được quy hoạch tại 3 tỉnh Thái Bình, Nam Định và Quảng Trị.

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 sẽ được bổ sung thêm 3 khu kinh tế, nâng tổng số khu kinh tế trong quy hoạch lên 18 khu kinh tế với tổng diện tích mặt đất và mặt nước là hơn 730.000 ha, bằng khoảng 2,2% tổng diện tích của cả nước.

Ba khu kinh tế được bổ sung gồm Khu kinh tế Đông Nam thuộc tỉnh Quảng Trị, Khu kinh tế Thái Bình ở tỉnh Thái Bình và Khu kinh tế Ninh Cơ thuộc tỉnh Nam Định.

Đối với các khu kinh tế ven biển hiện nay, vốn ngân sách Trung ương vẫn là nguồn vốn chủ yếu, quan trọng để đầu tư hạ tầng thiết yếu trong khu kinh tế.../.

Theo Kinh tế&Đô thị
VOV_AllPage