Bộ Tài chính đã sẵn sàng phương án nhân sự cho Ủy ban chứng khoán trong mọi tình huống

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định sai phạm của một số cán bộ trong quá trình hoạt động quản lý, vận hành thị trường chứng khoán chỉ mang tính cá nhân. Bộ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả phương án về công tác cán bộ để tăng cường cho UBCKNN, Sở GDCK và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra các quyết định về việc kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng hàng loạt nhân sự cấp cao của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (ông Lê Hải Trà), nhiều người lo ngại, thị trường chứng khoán sẽ Việt Nam "chao đảo". Trao đổi với phóng viên VOV.VN liên quan đến vấn đề nhân sự, quản lý thị trường chứng khoán, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, quan điểm của Bộ Tài chính là tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Về cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đã có kế hoạch chủ động phối hợp với cơ quan liên quan để sửa, điều chỉnh, bổ sung quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết quan điểm của Bộ trong việc xử lý các vi phạm trên thị trường chứng khoán cũng như vấn đề về nhân sự quản lý, điều hành thị trường này?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Thời gian qua, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra các hoạt động của thị trường chứng khoán cũng như các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán. Qua quá trình kiểm tra, phát hiện ra được những tồn tại yếu kém, thậm chí là những khuyết điểm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Quan điểm của Bộ Tài chính là tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm kết luận của cơ quan kiểm tra.

Về cơ chế, chính sách, Bộ Tài chính đã có những kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung những quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán. Về cán bộ, những cán bộ, cá nhân nào có những khuyết điểm, vi phạm thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ có phương án tăng cường năng lực toàn diện cho cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cũng như các Sở giao dịch chứng khoán (GDCK), Trung tâm lưu ký, bố trí những cán bộ có năng lực về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức vào những vị trí chủ chốt để những cơ quan này có đủ điều kiện, năng lực để quản lý thị trường, tổ chức vận hành thị trường một cách hiệu quả tốt nhất.

PV: Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ có những kế hoạch như thế nào để đảm bảo duy trì hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Trong thời gian tới, Bộ Tài chính khẳng định sẽ luôn chủ động và có phương án đảm bảo cho thị trường chứng khoán được vận hành một cách liên tục, ổn định và an toàn. Sai phạm của một số cá nhân, một số cán bộ trong quá trình hoạt động quản lý, vận hành thị trường chỉ mang tính cá nhân, còn các tổ chức các cơ quan của Bộ Tài chính luôn được quan tâm để đảm bảo cho thị trường này vận hành liên tục, đảm bảo cho quyền lợi của tất cả những tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả những phương án về công tác cán bộ để tăng cường cho Ủy ban Chứng khoán cũng như Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán trong mọi tình huống, trong mọi phương án khác nhau. Bộ Tài chính rất chủ động trong vấn đề này.

PV: Liệu nhà đầu tư có thể kỳ vọng gì về thị trường chứng khoán trong năm nay, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính triển khai rất nhiều giải pháp mang tính đồng bộ. Chúng tôi đã nhiều lần thông tin tới các thị trường cũng như thông tin tới công chúng có những giải pháp về cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý. Chúng tôi rất chủ động có những giải pháp liên quan đến việc tăng cường giám sát thị trường, đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên thị trường để đảm bảo tính nghiêm minh của thị trường chứng khoán. Chúng tôi cũng chủ động để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn chỉnh gói công nghệ thông tin và đưa gói công nghệ thông tin sớm đi vào hoạt động để tạo điều kiện có những nền tảng cơ sở để đưa thị trường tiến thêm một bước nữa. Chắc chắn Bộ Tài chính sẽ cùng với tất cả những cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy nhanh nhất tiến độ để thị trường tiến gần đến khả năng nâng hạn và đạt chuẩn nâng hạng khả năng nâng hạng và đạt được chuẩn nâng hạng theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Về các giải pháp gần đây, cụ thể: Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán cũng như Ủy ban Chứng khoán để thực hiện một số giải pháp kỹ thuật liên quan đến thị trường phái sinh liên quan đến công bố thông tin tự doanh của các công ty chứng khoán… Những giải pháp đó đã đem lại niềm tin tín hiệu tích cực. Bộ Tài chính thấy rằng, với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, nền tảng kinh tế vĩ mô tốt, sức khỏe của doanh nghiệp trong thời gian gần đây có sự phục hồi rõ rệt, các chính sách về phục hồi và phát triển tế của Chính phủ đi vào cuộc sống và các giải pháp khác thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng thị trường chứng khoán của Việt Nam sẽ phát triển một cách ổn định, an toàn và bền vững.  

Các giải pháp ngăn chặn vi phạm trên thị trường chứng khoán như giao dịch nội bộ không công bố thông tin sẽ không xảy ra trong tương lai. Các biện pháp kiểm tra giám sát với mật độ dày hơn, quy mô lớn hơn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, giúp cho thị trường minh bạch, diễn ra đúng quy định pháp luật. Từ đó, lấy được lòng tin của nhà đầu tư.

Về cải thiện hạ tầng công nghệ, chúng tôi đang phối hợp với nhà thầu và các bên liên quan để đẩy nhanh hơn và rút ngắn thời gian đưa gói thầu công nghệ thông tin của thị trường vào vận hành. Theo dự kiến kế hoạch của chúng tôi, không muộn hơn năm nay, chúng tôi sẽ đưa hệ thống công nghệ mới vào vận hành và kỳ vọng rằng với việc đưa hệ thống công nghệ mới vào vận hành sẽ là nền tảng để có cải cách khác liên quan vận hành của thị trường chứng khoán.

PV: Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng./.

Tin liên quan

Bộ Tài chính yêu cầu tìm giải pháp để hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định
Bộ Tài chính yêu cầu tìm giải pháp để hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định

VOV.VN - Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng nghiên cứu và triển khai kịp thời các giải pháp để hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định.

Bộ Tài chính yêu cầu tìm giải pháp để hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định

Bộ Tài chính yêu cầu tìm giải pháp để hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định

VOV.VN - Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng nghiên cứu và triển khai kịp thời các giải pháp để hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định.

Thị trường bất ổn, UBCKNN yêu cầu công bố số liệu tự doanh của công ty chứng khoán
Thị trường bất ổn, UBCKNN yêu cầu công bố số liệu tự doanh của công ty chứng khoán

VOV.VN - UBCNNN sẽ yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của CTCK. Đồng thời, sẽ điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số VN30 trong 30 phút cuối cùng của ngày đáo hạn.

Thị trường bất ổn, UBCKNN yêu cầu công bố số liệu tự doanh của công ty chứng khoán

Thị trường bất ổn, UBCKNN yêu cầu công bố số liệu tự doanh của công ty chứng khoán

VOV.VN - UBCNNN sẽ yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của CTCK. Đồng thời, sẽ điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số VN30 trong 30 phút cuối cùng của ngày đáo hạn.

Chứng khoán liên tục lao dốc, Ủy ban chứng khoán sẽ làm gì?
Chứng khoán liên tục lao dốc, Ủy ban chứng khoán sẽ làm gì?

VOV.VN - Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, trong bối cảnh thị trường có thể còn có sự biến động mạnh, cơ quan quản lý đang đặc biệt ưu tiên các giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ thị trường ổn định trở lại, trấn an tâm lý nhà đầu tư.

Chứng khoán liên tục lao dốc, Ủy ban chứng khoán sẽ làm gì?

Chứng khoán liên tục lao dốc, Ủy ban chứng khoán sẽ làm gì?

VOV.VN - Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, trong bối cảnh thị trường có thể còn có sự biến động mạnh, cơ quan quản lý đang đặc biệt ưu tiên các giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ thị trường ổn định trở lại, trấn an tâm lý nhà đầu tư.