Các thủ đoạn trộm tiền từ tài khoản ngân hàng

VOV.VN - Một số thủ đoạn trộm, lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng mà người dân cần biết để cảnh giác.