Cải cách thể chế để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cải cách thể chế để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Mặc dù nền kinh tế đã có những tín hiệu khởi sắc ở một số ngành kinh tế các tháng gần đây, song, các nhận định cho thấy vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp - mà nổi cộm - ở ngay chính nội tại của nền kinh tế, vẫn là các rào cản về thủ tục, sự chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa các văn bản, quy định.