Cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP sau từng quý

Tính chung, GDP 9 tháng ước đạt 4,73%

Theo số liệu về tổng sản phẩm trong nước (GDP) vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, tốc độ tăng GDP của Việt Nam từ đầu năm đến nay có nhiều cải thiện và tăng dần qua từng Quý.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP Quý III/2012 ước đạt khoảng 5,35%, tuy thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước nhưng mức tăng này cao hơn mức tăng 4% của Quý I và mức  tăng 4,66% của Quý II đã thể hiện sự cố gắng lớn của nền kinh tế trong điều kiện phải tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tính chung, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 4,73%; trong đó: giá trị tăng thêm khu vực nông thôn, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 2,48%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 4,36%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 5,97%.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nhờ thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là giải pháp đề ra trong Nghị quyết 13/NQ-CP, lĩnh vực này đã có chuyển biến tích cực qua từng tháng, tồn kho có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm 2012 tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2011, chỉ bằng 61,5% mức tăng cùng kỳ năm trước (7,8%), trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,2%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 12,8%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải tăng 8,4%.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển khá ổn định: Giá trị toàn ngành 9 tháng ước tăng 3,7%, trong đó nông nghiệp tăng 2,9%, lâm nghiệp tăng 6,2%, thủy sản tăng 5,3%. Tính đến ngày 15/9/2012, cả nước gieo cấy trên 1.716 nghìn ha lúa mùa, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; riêng miền Bắc đạt trên 1.184 nghìn ha, bằng 99,4%. Các tỉnh miền Nam đã thu hoạch được khoảng 1.697 nghìn ha lúa hè thu, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển khá: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm ước đạt trên 1.713 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2011. Các hoạt động du lịch, vận tải, bưu chính viến thông… tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên