Cần sự thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Ngân sách Nhà nước

VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có một số nội dung mới có thể làm thay đổi đáng kể công tác quản lý ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật về thuế, phí hiện hành, tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục rà soát nhằm đảm bảo thống nhất giữa 2 luật và các luật về thuế, phí.

Đây là những thông tin đáng chú ý tại Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” do Kiểm toán Nhà nước tổ chức sáng nay 10/3, tại Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước khẳng định, kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai và các vấn đề liên quan là nội dung trọng tâm trong các cuộc kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công của các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các cuộc kiểm toán chuyên đề. Qua kiểm toán cho thấy, công tác giao đất tại nhiều địa phương còn bất cập, hạn chế như: pháp luật đất đai quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, song chưa quy định chặt chẽ, bắt buộc phải đấu giá đối với đất do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng khi chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời việc quy định về đối tượng được giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá còn khá rộng, chưa cụ thể.

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy, quy định pháp luật về phương pháp định giá đất còn bộc lộ nhiều bất cập, không rõ ràng, vướng mắc trong quá trình thực hiện như việc xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án theo phương pháp so sánh hoặc phương pháp thặng dư kết hợp so sánh chưa phù hợp quy định và thực tế, vẫn có tình trạng tại cùng một địa phương khi áp dụng các phương pháp khác nhau có chênh lệch lớn về giá trị khu đất dẫn đến nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước; chưa quy định cụ thể về thẩm quyền và trình tự thực hiện việc điều chỉnh giá đất, tiền sử dụng đất theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán….

Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II Nguyễn Xuân Khải cho rằng, những quy định về tài chính, về giá đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng. Do vậy, cần tiếp tục rà soát nhằm đảm bảo thống nhất giữa Dự thảo Luật Đất đai với Luật Ngân sách nhà nước và các luật về thuế, phí từ đó hạn chế việc tác động không tốt đến hệ thống tài chính công quốc gia.

“Đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trình Quốc hội thông qua để giải quyết những bất cập, hạn chế của Luật Đất đai hiện hành. Thứ hai, rà soát nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa Luật đất đai với các Luật, từ đó hạn chế việc tác động không tốt đến hệ thống tài chính công của quốc gia. Nghiên cứu, tách bạch quyền, thẩm quyền, chức năng, thành phần hội đồng thẩm định giá đất để đảm bảo tính độc lập khách quan của các cơ quan thẩm định quyết định giá đất”, ông Nguyễn Xuân Khải nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muốn sản xuất lớn phải tích tụ đất đai
Muốn sản xuất lớn phải tích tụ đất đai

VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều quy định mới, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai nông nghiệp. Trong đó, quy định cụ thể về nguyên tắc và phương pháp tích tụ, tập trung đất nông nghiệp.

Muốn sản xuất lớn phải tích tụ đất đai

Muốn sản xuất lớn phải tích tụ đất đai

VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều quy định mới, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai nông nghiệp. Trong đó, quy định cụ thể về nguyên tắc và phương pháp tích tụ, tập trung đất nông nghiệp.

Không nên ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình khi sang nhượng đất đai
Không nên ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình khi sang nhượng đất đai

VOV.VN - Không nên quy định ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình vì các cơ quan chức năng rất khó giải quyết khi sang nhượng, mua bán, tặng cho.

Không nên ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình khi sang nhượng đất đai

Không nên ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình khi sang nhượng đất đai

VOV.VN - Không nên quy định ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình vì các cơ quan chức năng rất khó giải quyết khi sang nhượng, mua bán, tặng cho.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần thay đổi cơ chế, chính sách tài chính, giá đất
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần thay đổi cơ chế, chính sách tài chính, giá đất

VOV.VN - Qua thực tiễn áp dụng Luật Đất đai năm 2013 cho thấy, nguồn thu từ đất đai ở nhiều nơi chưa bền vững, chưa mang tính tổng thể, dài hạn. Công tác định giá đất ở một số nơi chưa kịp thời, chưa có cơ chế, nguồn lực để thu thập đầy đủ các dữ liệu, thông tin giá thị trường phục vụ cho công tác định giá đất phù hợp với giá thị trường. Việc phân cấp, phân quyền quản lý, sử dụng đất chưa hợp lý.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần thay đổi cơ chế, chính sách tài chính, giá đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần thay đổi cơ chế, chính sách tài chính, giá đất

VOV.VN - Qua thực tiễn áp dụng Luật Đất đai năm 2013 cho thấy, nguồn thu từ đất đai ở nhiều nơi chưa bền vững, chưa mang tính tổng thể, dài hạn. Công tác định giá đất ở một số nơi chưa kịp thời, chưa có cơ chế, nguồn lực để thu thập đầy đủ các dữ liệu, thông tin giá thị trường phục vụ cho công tác định giá đất phù hợp với giá thị trường. Việc phân cấp, phân quyền quản lý, sử dụng đất chưa hợp lý.