Cần Thơ phát hiện sai phạm và thu hồi hơn 370 triệu đồng

Thành phố đã tổ chức thanh, kiểm tra được 82 cuộc, kết thúc 70 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố Cần Thơ: 6 tháng qua, thành phố đã tổ chức thanh, kiểm tra được 82 cuộc, kết thúc 70 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực như: thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng đất đai. Kết quả đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 370 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 1,7 tỷ đồng.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố Cần Thơ tập trung triển khai và tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”. Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng trong công tác thanh tra, xử lý đơn thư tố cáo và thông tin về tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc đấu tranh, phòng ngừa, xử lý các hành vi tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên