Chấm dứt hoàn toàn hoạt động huy động vốn bằng vàng

NHNN yêu cầu các TCTD chấm dứt hoàn toàn việc huy động vốn bằng vàng dưới mọi hình thức, kể cả gia hạn các khoản huy động vàng đến hạn

Ngày 5/12/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) còn số dư huy động, cho vay bằng vàng chấm dứt hoàn toàn hoạt động huy động vốn bằng vàng.

Công văn nêu rõ,  theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng của TCTD, từ ngày 25/11/2012, tất cả các TCTD phải chấm dứt việc huy động bằng vàng. Vì vậy, NHNN yêu cầu các TCTD chấm dứt hoàn toàn việc huy động vốn bằng vàng dưới mọi hình thức, kể cả gia hạn các khoản huy động vàng đến hạn.

Bên cạnh đó, TCTD thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra, TCTD báo cáo lộ trình tất toán các khoản sử dụng vàng huy động vào mục đích khác ngoài các khoản cho vay vốn bằng vàng, gồm: Tất  toán số dư tài khoản vàng ở nước ngoài theo Thông tư số 32/2011/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của TCTD; Thu hồi các khoản sử dụng vào mục đích khác./.

Tin liên quan

Bình ổn thị trường vàng- trách nhiệm của NHNN
Bình ổn thị trường vàng- trách nhiệm của NHNN

(VOV) -Cách đặt vấn đề như vậy mới đúng, chứ cơ quan này không có trách nhiệm phải bình ổn giá vàng.

Bình ổn thị trường vàng- trách nhiệm của NHNN

Bình ổn thị trường vàng- trách nhiệm của NHNN

(VOV) -Cách đặt vấn đề như vậy mới đúng, chứ cơ quan này không có trách nhiệm phải bình ổn giá vàng.

Công khai biểu phí giữ hộ vàng
Công khai biểu phí giữ hộ vàng

Các tổ chức tín dụng phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng.

Công khai biểu phí giữ hộ vàng

Công khai biểu phí giữ hộ vàng

Các tổ chức tín dụng phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng.

21 ngân hàng và doanh nghiệp xin kinh doanh vàng miếng
21 ngân hàng và doanh nghiệp xin kinh doanh vàng miếng

(VOV)- Trong đó có 8 NHTM và 13 doanh nghiệp, NHNN sẽ kiểm tra và cấp phép vào cuối tháng 12 cho các đơn vị đủ điều kiện.

21 ngân hàng và doanh nghiệp xin kinh doanh vàng miếng

21 ngân hàng và doanh nghiệp xin kinh doanh vàng miếng

(VOV)- Trong đó có 8 NHTM và 13 doanh nghiệp, NHNN sẽ kiểm tra và cấp phép vào cuối tháng 12 cho các đơn vị đủ điều kiện.