Chỉ bố trí vốn ngân sách cho dự án thật sự cấp bách

Chỉ bố trí vốn ngân sách cho dự án thật sự cấp bách

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu phải xác định rõ nguồn vốn phù hợp với nhiệm vụ chi và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn số 8568/BKHĐT-TH về việc thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 với thông điệp khá rõ ràng trong việc tiếp tục thắt chặt đầu tư công.

Theo công văn này, việc bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2014 phải thực hiện nghiêm túc theo một số nguyên tắc nhất định, theo đó sẽ hạn chế tối đa việc khởi công mới các dự án; chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách với các điều kiện cụ thể.

Các "điều kiện cụ thể" là dự án đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 14/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách, trái phiếu Chính phủ.

Thứ hai là phải xác định rõ nguồn vốn phù hợp với nhiệm vụ chi và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Quyết định phê duyệt dự án và thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và dự án phải hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31/10/2013.

chi bo tri von ngan sach cho du an that su cap bach hinh 1
Theo công văn mới thì chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách với các điều kiện cụ thể và hạn chế tối đa việc khởi công mới các dự án.

Thứ ba là các địa phương không được sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu nguồn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn vốn; không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án sử dụng vốn vay ngân sách địa phương chưa thẩm định vốn hoặc phê duyệt phần vốn ngân sách trung ương cao hơn mức vốn đã thẩm định.

Công văn cũng nhấn mạnh đến việc yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp bách, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của các ngành, các địa phương.

Trong từng ngành, lĩnh vực, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013, nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014; vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA, trừ các dự án trọng điểm dự kiến sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016; các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn để hoàn thành, phát huy hiệu quả.

Mặt khác, sẽ bố trí đủ vốn để hoàn trả các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2014 (theo số vốn dự kiến giải ngân đến hết ngày 31/3/2014) theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước trong năm 2013.

Số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. Đối với các dự án chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn. Việc bố trí vốn phải đảm bảo dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhóm B hoàn thành trong 5 năm.

Công văn cũng yêu cầu căn cứ các nguyên tắc, tổng mức vốn thông báo nêu trên và trên cơ sở danh mục các dự án các Bộ, cơ quan và địa phương đã được cấp có thẩm quyền thông qua theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4686/BKHĐT-TH ngày 6/7/2013, đề nghị các bộ ngành, địa phương dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển dự kiến danh mục và mức vốn bố trí nguồn ngân sách cho từng dự án gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 12/11/2013.

Mặt khác, để đảm bảo thời gian giao kế hoạch năm 2014 đúng thời hạn quy định, đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện các nội dung trên và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng thời gian quy định./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN