Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ Make in Vietnam

VOV.VN - Năm 2019, Việt Nam đã tuyên bố chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ Make in Vietnam, với mục tiêu sớm đạt con số 100.000 doanh nghiệp.