Chính phủ ưu tiên xúc tiến thương mại những nông sản chủ lực

Chính phủ ưu tiên xúc tiến thương mại những nông sản chủ lực

VOV.VN -Chính phủ chỉ đạo ưu tiên hỗ trợ xuất khẩu gạo, cà phê, cao su, tôm, cá… vào các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, có nhiều chú trọng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trong đó, Nghị quyết nêu rõ: Ưu tiên hỗ trợ xúc tiến thương mại, nhất là xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng chủ lực (gạo, cà phê, cao su, tôm, cá, cây ăn quả…) vào các thị trường xuất khẩu trọng điểm, thị trường mới có nhiều tiềm năng gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Thực hiện có hiệu quả quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo theo hướng khuyến khích liên kết, hợp tác giữa người sản xuất và thương nhân xuất khẩu; có cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đối với các mặt hàng nông sản chủ lực khác.

Hơn nữa, Chính phủ giao Bộ NN-PTNT, Khoa học Công nghệ, Công Thương… rà soát thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trọng điểm, hệ thống hóa những yêu cầu chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để phổ biến kịp thời cho thương nhân xuất khẩu, người sản xuất…

Nghị quyết 01 này cũng nêu rõ Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu...

Về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, theo Nghị quyết này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, sản phẩm trên địa bàn từng địa phương, vùng, cả nước gắn với thị trường trong nước và thế giới.

Đồng thời, khuyến khích phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, các khu nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng nguyên liệu hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, quản lý đã có hiệu quả trong thực tiễn, nhất là mô hình cánh đồng lớn.

Tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản…/.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN