Cho vay vốn để sản xuất vàng trang sức

Tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho vay mua vàng để sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.

Ngày 6/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản giao tổ chức tín dụng (TCTD) xem xét, quyết định việc cho vay đối với nhu cầu vốn để mua vàng phục vụ sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.

Cụ thể, TCTD thực hiện việc cho vay đối với nhu cầu vốn của khách hàng để sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ theo đúng quy định tại Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN, Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011 của Thống đốc NHNN, văn bản số 7816/NHNN-CSTT ngày 06/10/2011 của NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

TCTD có trách nhiệm kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích vay vốn mua vàng để sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; đảm bảo khả năng thu hồi nợ đúng hạn cả gốc và lãi.

Đồng thời, TCTD phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thống đốc NHNN về việc cho vay mua vàng để sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; đảm bảo việc cho vay đúng quy định của pháp luật và tự chịu trách nhiệm nếu phát sinh rủi ro trong quá trình cho khách hàng vay vốn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên