Chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở và chuẩn nghèo trong năm 2021

VOV.VN - Mặc dù đồng ý với đề nghị của Chính phủ chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2021 nhưng một số ý kiến đề nghị cân nhắc đối với người hưởng lương hưu từ năm 1993 trở về trước.

Về đề nghị của Chính phủ chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở và điều chỉnh chuẩn nghèo trong năm 2021 để tập trung dành nguồn lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề cấp bách khác. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS) của Quốc hội cơ bản đồng ý với đề nghị của Chính phủ.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc đối với người hưởng lương hưu từ năm 1993 trở về trước, vì hầu hết đối tượng này có mức lương hưu rất thấp, tuổi đã cao, đời sống khó khăn.

Trong dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021, Chính phủ đề nghị cho phép sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết để thực hiện Đề án đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ủy ban TSNS nhận thấy, từ năm 2007 nguồn thu xổ số kiến thiết được sử dụng 60% để đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục, 40% xây dựng cơ sở y tế. Đến nay, đã thực hiện gần 13 năm, nhưng chưa có đánh giá tổng kết, chưa rõ hiệu quả sử dụng.

Ông Nguyễn Đức Hải Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị: “Chính phủ sớm tổng kết đánh giá và kiến nghị cơ cấu lại việc sử dụng nguồn thu này”.

Về phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển, Ủy ban TCNS cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc bố trí NSNN và ngân sách Trung ương (NSTW) cho đầu tư như Chính phủ dự kiến về căn bản là hợp lý. Theo đó, dự kiến tổng vốn đầu tư nguồn NSNN trong năm 2021 là 477.300 tỷ đồng, trong đó vốn NSTW là 222.000 tỷ đồng, bao gồm vốn trong nước là 170.450 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 51.550 tỷ đồng, vốn NSĐP là 255.300 tỷ đồng.

Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với phương án phân bổ vốn đầu tư theo Báo cáo về kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công 2021 của Chính phủ. Năm 2021, Ủy ban TCNS đề nghị bố trí kế hoạch đầu tư công cho các dự án đủ điều kiện.

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện, chưa có trong danh mục trình Quốc hội, đề nghị Chính phủ hoàn thiện báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tiếp theo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên theo quy định tại Nghị quyết 973 của UBTVQH.

Ủy ban TCNS cho rằng, việc phân bổ chi thường xuyên như Chính phủ trình đã thể hiện rõ việc triệt để tiết kiệm, bố trí, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ thiết thực, cấp bách.

Tuy nhiên, việc phân bổ dự toán cho một số cơ quan theo cơ chế đặc thù chưa có căn cứ pháp lý, một số chính sách đã được phê duyệt nhưng bố trí ngân sách còn thấp, nhất là thực hiện chính sách chi cho con người. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các chính sách đã ban hành để bố trí dự toán chi, trong đó ưu tiên cho các chính sách phát triển dân tộc./.

Tin liên quan

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019: Có lo ngại cân đối ngân sách?
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019: Có lo ngại cân đối ngân sách?

VOV.VN - Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019 sẽ không ảnh hưởng gì tới cân đối ngân sách. Trong dự toán NSNN năm 2019 đã có kế hoạch bố trí đủ cho phần lương tăng thêm

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019: Có lo ngại cân đối ngân sách?

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019: Có lo ngại cân đối ngân sách?

VOV.VN - Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019 sẽ không ảnh hưởng gì tới cân đối ngân sách. Trong dự toán NSNN năm 2019 đã có kế hoạch bố trí đủ cho phần lương tăng thêm

Tiền lương từ năm 2021 có tăng hoặc thay đổi gì không?
Tiền lương từ năm 2021 có tăng hoặc thay đổi gì không?

VOV.VN - Tiền lương cơ sở, trả lương theo vị trí việc làm, tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 chịu nhiều tác động từ dịch Covid 19.

Tiền lương từ năm 2021 có tăng hoặc thay đổi gì không?

Tiền lương từ năm 2021 có tăng hoặc thay đổi gì không?

VOV.VN - Tiền lương cơ sở, trả lương theo vị trí việc làm, tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 chịu nhiều tác động từ dịch Covid 19.

Chậm tăng lương 01 năm với cán bộ, công chức, viên chức mắc các lỗi sau
Chậm tăng lương 01 năm với cán bộ, công chức, viên chức mắc các lỗi sau

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên khi đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian giữ bậc, tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Chậm tăng lương 01 năm với cán bộ, công chức, viên chức mắc các lỗi sau

Chậm tăng lương 01 năm với cán bộ, công chức, viên chức mắc các lỗi sau

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên khi đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian giữ bậc, tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV.