Cổ phần các doanh nghiệp Nhà nước đang diễn ra mạnh mẽ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã khẳng định như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN.

Sáng nay (28/3), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014 chương trình công tác đến cuối năm.

Năm 2013 các Bộ, ngành địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã thực hiện sắp xếp được 101 doanh nghiệp trong đó cổ phần hoá 74 doanh nghiệp, sáp nhập hợp nhất 12 doanh nghiệp, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 12 doanh nghiệp và bán 3 doanh nghiệp; 3 tháng đầu năm nay cổ phần hoá được 6 doanh nghiệp.

Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty đã xác định rõ và tập trung cho ngành, nghề kinh doanh chính, xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn tổ chức lại sản xuất kinh doanh, sắp xếp các đơn vị thành viên đã thoái được hơn 4.100 tỷ đồng/tổng số hơn 21.000 tỷ đồng đầu tư ngoài ngành, nghề kinh doanh đạt 19%,bảo toàn được vốn, theo đúng quy định hiện hành.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước đang diễn ra mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực, nhất là sau khi diễn ra hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước. Hiện nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cổ phần hóa đều được ban hành tương đối đầy đủ để giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn. Đặc biệt, quan điểm trong cổ phần hóa đã được Chính phủ khẳng định rõ. Chính vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng thống nhất chương trình hoạt động từ nay đến cuối năm 2014. Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, tái cơ cấu của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước, đảm bảo tiến độ cổ phần hóa, giảm, thoái vốn Nhà nước.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp./.

Văn Hiếu/VOV - Trung tâm Tin

Bài liên quan

VOV_AllPage