Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

VOV.VN- Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ diện không được mua lần đầu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.  

Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ trường hợp khác theo quy định (ảnh minh họa: KT)

Theo đó, với các phương thức bán cổ phần lần đầu, ngoài 3 phương thức bán cổ phần hiện hành (đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp), Nghị định số 126/2017 bổ sung thêm phương thức mới là phương thức dựng sổ (Booking building). 

Nghị định số 126/2017 cũng quy định mới về đối tượng và điều kiện mua cổ phần. Theo đó, nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định này. 

Nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua cổ phần phải mở tài khoản tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có đủ các điều kiện sau: Có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; Có năng lực tài chính và có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế; Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền khi đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 126/2017 quy định các tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa bao gồm:
a) Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp);
b- Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn cổ phần hóa, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp (trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh);
c- Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con;
d- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;
đ- Người có liên quan theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 của tổ chức và cá nhân quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản này./.

Tin liên quan

Cổ phần hóa DNNN làm sao hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược?
Cổ phần hóa DNNN làm sao hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược?

VOV.VN - Việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài luôn gặp thách thức, khó khăn làm trì hoãn cổ phần hóa ở một số trường hợp.

Cổ phần hóa DNNN làm sao hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược?

Cổ phần hóa DNNN làm sao hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược?

VOV.VN - Việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài luôn gặp thách thức, khó khăn làm trì hoãn cổ phần hóa ở một số trường hợp.

Đầu ngành phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành cổ phần hóa DNNN
Đầu ngành phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành cổ phần hóa DNNN

VOV.VN -Người đứng đầu các Bộ, ngành địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hoá, sắp xếp DNNN.

Đầu ngành phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành cổ phần hóa DNNN

Đầu ngành phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành cổ phần hóa DNNN

VOV.VN -Người đứng đầu các Bộ, ngành địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hoá, sắp xếp DNNN.

Từ cổ phần hoá Điện Quang: Nguy cơ trục lợi, thao túng từ cổ phần hóa
Từ cổ phần hoá Điện Quang: Nguy cơ trục lợi, thao túng từ cổ phần hóa

VOV.VN - Cần quy định, giám sát chặt chẽ công tác cổ phần hóa trước nguy cơ thâu tóm cổ phần, biến tài sản nhà nước thành tài sản cá nhân hoặc lợi ích nhóm.

Từ cổ phần hoá Điện Quang: Nguy cơ trục lợi, thao túng từ cổ phần hóa

Từ cổ phần hoá Điện Quang: Nguy cơ trục lợi, thao túng từ cổ phần hóa

VOV.VN - Cần quy định, giám sát chặt chẽ công tác cổ phần hóa trước nguy cơ thâu tóm cổ phần, biến tài sản nhà nước thành tài sản cá nhân hoặc lợi ích nhóm.

Thoái vốn, cổ phần hóa tại PVN còn nhiều khó khăn
Thoái vốn, cổ phần hóa tại PVN còn nhiều khó khăn

VOV.VN - Vốn và tài sản lớn là một trong những nguyên nhân khiến công tác cổ phần hóa, thoái vốn và sắp xếp doanh nghiệp tại PVN còn gặp khó khăn.

Thoái vốn, cổ phần hóa tại PVN còn nhiều khó khăn

Thoái vốn, cổ phần hóa tại PVN còn nhiều khó khăn

VOV.VN - Vốn và tài sản lớn là một trong những nguyên nhân khiến công tác cổ phần hóa, thoái vốn và sắp xếp doanh nghiệp tại PVN còn gặp khó khăn.

Doanh nghiệp cổ phần hóa vì sao chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?
Doanh nghiệp cổ phần hóa vì sao chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?

VOV.VN - Chính phủ cần nghiên cứu để gỡ bỏ các rào cản pháp lý và hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp cổ phần hóa vì sao chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?

Doanh nghiệp cổ phần hóa vì sao chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?

VOV.VN - Chính phủ cần nghiên cứu để gỡ bỏ các rào cản pháp lý và hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước.

Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Có lỗ hổng về sử dụng đất đai
Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Có lỗ hổng về sử dụng đất đai

VOV.VN - Đại diện Bộ Tài chính cho biết, có lỗ hổng trong quản lý đất đai vì qua CPH mới phát hiện được những tồn tại như đất hết hạn, nợ nần...

Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Có lỗ hổng về sử dụng đất đai

Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Có lỗ hổng về sử dụng đất đai

VOV.VN - Đại diện Bộ Tài chính cho biết, có lỗ hổng trong quản lý đất đai vì qua CPH mới phát hiện được những tồn tại như đất hết hạn, nợ nần...