Có quá nhiều quỹ tài chính làm phân tán nguồn lực Nhà nước

Có quá nhiều quỹ tài chính làm phân tán nguồn lực Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần rà soát, có lộ trình sắp xếp các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách.

Kinh tế

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close