Có thể thanh toán liên ngân hàng tới 17 giờ chiều

(VOV) - Điểm mới sửa đổi trong thông tư Thông tư số 13/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước mới ban hành Thông tư số 13/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2010/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo nội dụng Thông tư mới quy định việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 Thông tư 23/2010/TT-NHNN, thời điểm áp dụng trong Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (sau đây gọi là TTLNH) được quy định mới.

Cụ thể, thời điểm thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu đầu ngày của Hệ thống TTLNH là 8 giờ của ngày làm việc; Thời điểm các đơn vị ngừng gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp là 16 giờ và ngừng gửi Lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ của ngày làm việc.

Thông tư cũng quy định: Từ 16 giờ 10 phút trở đi, thực hiện quyết toán bù trừ các khoản giá trị thấp theo quy định tại Điều 28 Thông tư này; Từ 17 giờ 15 phút trở đi, thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý Quốc gia.

Trường hợp đặc biệt do sự cố kỹ thuật, truyền tin hoặc do khối lượng chứng từ phát sinh quá nhiều vào cuối giờ giao dịch, Trung tâm Xử lý khu vực và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể đề nghị Trung tâm Xử lý Quốc gia kéo dài thời gian chuyển tiền đi của Hệ thống TTLNH (bằng văn bản giấy, hoặc bằng điện thoại, hoặc bằng thư điện tử) để xử lý tiếp chứng từ thanh toán đã nhận trong ngày, nhưng thời gian kéo dài không quá 30 phút đối với các mốc thời gian quy định.

Thông tư 13/2013/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không kéo dài thời hạn thanh toán vốn sang 2013
Không kéo dài thời hạn thanh toán vốn sang 2013

Riêng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 được thanh toán đến hết ngày 30/4/2013.

Không kéo dài thời hạn thanh toán vốn sang 2013

Không kéo dài thời hạn thanh toán vốn sang 2013

Riêng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 được thanh toán đến hết ngày 30/4/2013.

Kho bạc từ chối thanh toán trên 248 tỷ đồng
Kho bạc từ chối thanh toán trên 248 tỷ đồng

(VOV) - Trong 4 tháng có trên 18.850 khoản chi của 8.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định

Kho bạc từ chối thanh toán trên 248 tỷ đồng

Kho bạc từ chối thanh toán trên 248 tỷ đồng

(VOV) - Trong 4 tháng có trên 18.850 khoản chi của 8.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định

Bảo hiểm y tế không thanh toán dịch vụ y tế bất hợp lý
Bảo hiểm y tế không thanh toán dịch vụ y tế bất hợp lý

(VOV) - Hơn 1 tháng qua, nhiều địa phương và bệnh viện trung ương áp dụng khung giá viện phí mới.

Bảo hiểm y tế không thanh toán dịch vụ y tế bất hợp lý

Bảo hiểm y tế không thanh toán dịch vụ y tế bất hợp lý

(VOV) - Hơn 1 tháng qua, nhiều địa phương và bệnh viện trung ương áp dụng khung giá viện phí mới.

Đổi giờ thanh toán điện tử liên ngân hàng
Đổi giờ thanh toán điện tử liên ngân hàng

Từ 1/2/2012 sẽ áp dụng điều chỉnh thời gian hoạt động của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH).

Đổi giờ thanh toán điện tử liên ngân hàng

Đổi giờ thanh toán điện tử liên ngân hàng

Từ 1/2/2012 sẽ áp dụng điều chỉnh thời gian hoạt động của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH).