Công bố mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu

Bộ Tài chính vừa có công văn số 837 gửi Cục Hải quan các tỉnh, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới.

Để chủ động trong công tác quản lý điều hành chính sách thuế đối với mặt hàng xăng, dầu, Bộ Tài chính công bố các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tương ứng với giá bán mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới sẽ lần lượt như sau:

Mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi khi giá platt’s dầu thô WTI từ 45 USD/thùng đến dưới 60 USD/thùng đối với xăng dầu hoả nhiên liệu bay là 30%, diezen, mazut 25%; từ 60 USD/thùng đến dưới 75 USD/thùng đối với xăng dầu hoả nhiên liệu bay là 25%, diezen, mazut 20%; từ 75 USD/thùng đến dưới 95 USD/thùng đối với xăng dầu hoả nhiên liệu bay là 20%; diezen, mazut là 15%.

Giá platt's dầu thô WTI được sử dụng làm căn cứ xác định và ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi trên là giá trên thị trường Singapore của bình quân 30 ngày trước ngày điều định thuế suất của các mặt hàng xăng, dầu liên quan.

Các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định trên là một trong những căn cứ để Bộ Tài chính xem xét, ban hành các Thông tư hướng dẫn về mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu cụ thể để áp dụng thực hiện cho từng thời kỳ và trong điều kiện thị trường xăng, dầu trong và ngoài nước diễn biến bình thường. Các mức thuế suất thuế nhập khẩu trên cũng là một trong những căn cứ để các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kê hoạch, phương án kinh doanh.

Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, trường hợp đặc biệt, giá thị trường trong nước và thế giới đột biến hoặc biến động bất thường (giá platt's dầu thô WTI dưới mức 45 USD/thùng hoặc cao hơn 95 USD/thùng), các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu nêu trên được điều hành theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính. Trong mọi trường hợp mức thuế nhập khẩu ưu đãi tối đa sẽ không vượt quá 40%.

Công văn này thay thế công văn số 4927 ngày 3/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên