Công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo hằng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) theo quy định tại Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Bộ Tài chính tổng hợp chung các báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Gửi thông tin về kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để công khai theo quy định./.

Tin liên quan

Đẩy nhanh các dự án trong điểm, dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công ở Hà Nội
Đẩy nhanh các dự án trong điểm, dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công ở Hà Nội

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4681/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

Đẩy nhanh các dự án trong điểm, dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công ở Hà Nội

Đẩy nhanh các dự án trong điểm, dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công ở Hà Nội

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4681/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

Quảng Ninh khởi công 2 dự án trọng điểm có vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng
Quảng Ninh khởi công 2 dự án trọng điểm có vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng

VOV.VN - Quảng Ninh vừa tổ chức khởi công 2 dự án trọng điểm Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) và Sân golf Đông Triều.

Quảng Ninh khởi công 2 dự án trọng điểm có vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng

Quảng Ninh khởi công 2 dự án trọng điểm có vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng

VOV.VN - Quảng Ninh vừa tổ chức khởi công 2 dự án trọng điểm Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) và Sân golf Đông Triều.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất chậm
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất chậm

VOV.VN - Tiến độ giải ngân vẫn đạt tỷ lệ rất thấp và riêng trong năm 2021 quá trình giải ngân vốn đầu tư công bị ảnh hưởng bởi cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất chậm

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất chậm

VOV.VN - Tiến độ giải ngân vẫn đạt tỷ lệ rất thấp và riêng trong năm 2021 quá trình giải ngân vốn đầu tư công bị ảnh hưởng bởi cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan.