Đà Nẵng có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ hợp tác xã phát triển

VOV.VN - Trong 15 năm qua, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách có tính đột phá để hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

Đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 100 tổ hợp tác, 150 Hợp tác xã, phấn đấu 100% xã, phường có Hợp tác xã, gắn với chương trình mỗi xã phường, mỗi sản phẩm, phục vụ đời sống dân cư trên địa bàn. Đây là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác” do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 31/7.

Trong 15 năm qua, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách có tính đột phá để hỗ trợ hợp tác xã phát triển. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố đầu tư hơn 70 tỷ đồng thực hiện các chương trình hỗ trợ HTX ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ; thành lập “Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã” với vốn điều lệ 6 tỷ đồng cho hàng chục lượt HTX vay đầu tư phát triển.

Thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách có tính đột phá để hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

Đà Nẵng cũng thực hiện chủ trương giao đất không thu tiền sử dụng và không thu lệ phí trước bạ đối với diện tích đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi của các HTX. Từ năm 2003 đến nay, Đà Nẵng có 104 Hợp tác xã thành lập với nhiều mô hình hoạt động mới. Tổng vốn điều lệ hơn 230 tỷ đồng; tổng số thành viên hợp tác xã hơn 9.400 người và giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động.

Đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 100 tổ hợp tác, 150 Hợp tác xã, phấn đấu 100% xã phường có Hợp tác xã, gắn với chương trình mỗi xã phường, mỗi sản phẩm, phục vụ đời sống dân cư trên địa bàn.

Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã cho rằng, số lượng hợp tác xã ở Đà Nẵng còn ít so với tiềm năng. Theo ông Bùi Phạm Khánh, Đà Nẵng cần tăng quy mô Quỹ Hỗ trợ Hợp tác xã, tăng cường giá trị sản xuất theo chuỗi, tìm đầu ra cho sản phẩm, xây dựng những chính sách hỗ trợ phù hợp, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận vốn thuận lợi.

“Xây dựng chính sách khuyến khích kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với cơ cấu kinh tế thành phố. Trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo, kinh tế tập thể và kinh tế hộ là động lực phát triển; Đưa chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường đào tại cán bộ quản lý kinh tế tập thể và hợp tác xã; Hỗ trợ tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa” - ông Khánh nói./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Sản phẩm nông nghiệp của Hợp tác xã ở Kon Tum khó tiêu thụ
Sản phẩm nông nghiệp của Hợp tác xã ở Kon Tum khó tiêu thụ

VOV.VN - Tỉnh Kon Tum hiện có 66 Hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động và tất cả đều có chung một khó khăn, đó là sản phẩm làm ra khó tiêu thụ.

Sản phẩm nông nghiệp của Hợp tác xã ở Kon Tum khó tiêu thụ

Sản phẩm nông nghiệp của Hợp tác xã ở Kon Tum khó tiêu thụ

VOV.VN - Tỉnh Kon Tum hiện có 66 Hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động và tất cả đều có chung một khó khăn, đó là sản phẩm làm ra khó tiêu thụ.

Chỉ 3% hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị
Chỉ 3% hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị

VOV.VN -Hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị vẫn thấp, chỉ chiếm 3% tổng số hợp tác xã.

Chỉ 3% hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị

Chỉ 3% hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị

VOV.VN -Hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị vẫn thấp, chỉ chiếm 3% tổng số hợp tác xã.

Hợp tác xã Mây tre tạo việc làm cho hàng trăm lao động nghèo ở Đà Nẵng
Hợp tác xã Mây tre tạo việc làm cho hàng trăm lao động nghèo ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre xuất khẩu, Hợp tác xã Mây tre An Khê tạo việc làm cho hàng trăm lao động nghèo.

Hợp tác xã Mây tre tạo việc làm cho hàng trăm lao động nghèo ở Đà Nẵng

Hợp tác xã Mây tre tạo việc làm cho hàng trăm lao động nghèo ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre xuất khẩu, Hợp tác xã Mây tre An Khê tạo việc làm cho hàng trăm lao động nghèo.

Tin cùng chuyên mục