Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

VOV.VN - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An là đơn vị được lựa chọn để đấu giá tài sản là Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và Kênh VOVGT bao gồm: VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh, VOVGT Mekong.

Ngày 27/9, Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-TNVN ngày 3/8/2023 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đấu giá khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và Kênh VOVGT;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TTQC ngày 22/9/2023 của Giám đốc TRung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền thông về việc phê duyệt phương án sản xuất và phương thức lựa chọn đối tác khai thác kinh doanh trên nền tảng số VOVLive;

Căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các đơn vị gửi về Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông tham gia;

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông đã tiến hành mở hồ sơ và chấm điểm đối với các hồ sơ mà các đơn vị đấu giá gửi tham gia. Kết quả Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An là đơn vị được lựa chọn để đấu giá tài sản là Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3, Kênh VOVGT và VOVLive.

Dưới đây là toàn văn Thông báo:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”
Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam đấu giá quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và kênh VOVGT, bao gồm: VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh, VOVGT Mekong.

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam đấu giá quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và kênh VOVGT, bao gồm: VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh, VOVGT Mekong.

VOV thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
VOV thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

VOV.VN - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An là đơn vị được lựa chọn để đấu giá tài sản là Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và Kênh VOVGT bao gồm: VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh, VOVGT Mekong.

VOV thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

VOV thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

VOV.VN - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An là đơn vị được lựa chọn để đấu giá tài sản là Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và Kênh VOVGT bao gồm: VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh, VOVGT Mekong.

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”
Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam đấu giá quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và kênh VOVGTT.

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam đấu giá quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và kênh VOVGTT.