Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

VOV.VN - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

I. Kết quả lựa chọn:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 89 điểm

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn):

tb-33-ttqc-vv-thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san_0001-sealed_page-0001.jpg

tb-33-ttqc-vv-thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san_0001-sealed_page-0002.jpg

tb-33-ttqc-vv-thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san_0001-sealed_page-0003.jpg

tb-33-ttqc-vv-thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san_0001-sealed_page-0004.jpg

tb-33-ttqc-vv-thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san_0001-sealed_page-0005.jpg

tb-33-ttqc-vv-thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san_0001-sealed_page-0006.jpg

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tổ chức đấu giá khai thác tài sản
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tổ chức đấu giá khai thác tài sản

VOV.VN - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sản xuất và độc quyền khai thác giá trị thương mại trong một số khung giờ trên sóng VOV1, VOV2 năm 2022.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tổ chức đấu giá khai thác tài sản

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tổ chức đấu giá khai thác tài sản

VOV.VN - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sản xuất và độc quyền khai thác giá trị thương mại trong một số khung giờ trên sóng VOV1, VOV2 năm 2022.

Đài Truyền dẫn tín hiệu công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đài Truyền dẫn tín hiệu công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Tài sản đấu giá là lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư đã cũ, hỏng, không sử dụng được của Đài Truyền dẫn tín hiệu.

Đài Truyền dẫn tín hiệu công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đài Truyền dẫn tín hiệu công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Tài sản đấu giá là lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư đã cũ, hỏng, không sử dụng được của Đài Truyền dẫn tín hiệu.