Đấu giá nợ xấu của VAMC không cần thiết có quy định riêng?

VOV.VN - Chính phủ sẽ căn cứ các nguyên tắc của Luật đấu giá tài sản để quy định chi tiết việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Trình bày dự án Luật đấu giá tài sản trước Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường xin ý kiến Quốc hội liên quan đến quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, các ý kiến góp ý cho dự thảo Luật đều thống nhất với việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua, phải tuân theo các nguyên tắc quy định tại Luật đấu giá tài sản, nhưng cần có quy định riêng về trình tự, thủ tục đấu giá loại tài sản đặc thù này, nhằm đảm bảo việc xử lý nợ xấu nhanh chóng, hiệu quả, góp phần lành mạnh hóa hoạt động của hệ thống tín dụng và nền kinh tế.

 

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết Chính phủ căn cứ các nguyên tắc của Luật đấu giá tài sản quy định chi tiết trình tự, thủ tục đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.
Tuy nhiên, trong cách thức thể hiện quy định này trong dự thảo Luật đấu giá tài sản vẫn còn có ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đã mua thành một Điều thuộc Chương VIII về Điều khoản thi hành theo hướng giao Chính phủ căn cứ các nguyên tắc của Luật đấu giá tài sản quy định chi tiết trình tự, thủ tục đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị quy định việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đã mua thành một chương riêng.

Sau khi tập hợp các ý kiến, Chính phủ nhận thấy, dự án Luật đấu giá tài sản được xây dựng trên quan điểm chỉ đạo là xây dựng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản áp dụng thống nhất cho các loại tài sản đấu giá, đảm bảo tính ổn định, lâu dài của thị trường đấu giá tài sản.

Trong khi đó, sự tồn tại nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đã mua chỉ là hiện tượng nhất thời của nền kinh tế, không thường xuyên. Do đó, dự thảo Luật tại Chương VIII về “Điều khoản thi hành” dự kiến sẽ giao Chính phủ căn cứ các nguyên tắc của Luật đấu giá tài sản, quy định chi tiết việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, quy định như vậy vừa đảm bảo việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thực hiện theo trình tự, thủ tục riêng, thuận lợi, phù hợp với tình hình thực tiễn xử lý nợ xấu, điều hành kinh tế và phù hợp với các nguyên tắc của Luật đấu giá tài sản.

“Nếu quy định việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu thành một chương riêng trong dự thảo Luật, sẽ phá vỡ kết cấu của dự thảo Luật, không phù hợp với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật. Do đó, Chính phủ đồng tình với loại ý kiến thứ nhất và dự thảo Luật được thể hiện theo loại ý kiến này”, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chỉ rõ.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật đấu giá tài sản, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cũng cho rằng, thực tế thời gian vừa qua việc xử lý các khoản nợ xấu của các ngân hàng thương mại diễn ra chậm và cho rằng đây là nguồn lực quan trọng, cần sớm phát huy tạo hiệu quả cho nền kinh tế, trong đó có nguyên nhân lớn do vướng mắc từ các văn bản pháp luật.

“Hiện nay việc xử lý các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật mà tính ổn định chưa cao, vẫn chưa mang tính thị trường. Do đó, đề nghị nghiên cứu, thiết kế một số quy định mang tính nguyên tắc điều chỉnh việc đấu giá các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại dự án Luật và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết”, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu đề cập./.

Tin liên quan

VAMC được phát hành tối đa 80.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt
VAMC được phát hành tối đa 80.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2015 của VAMC.

VAMC được phát hành tối đa 80.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt

VAMC được phát hành tối đa 80.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2015 của VAMC.

VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu
VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu

VOV.VN -VAMC được phát hành trái phiếu theo 4 phương thức: 1- Đấu thầu phát hành; 2- Bảo lãnh phát hành; 3- Đại lý phát hành; 4- Bán trực tiếp.

VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu

VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu

VOV.VN -VAMC được phát hành trái phiếu theo 4 phương thức: 1- Đấu thầu phát hành; 2- Bảo lãnh phát hành; 3- Đại lý phát hành; 4- Bán trực tiếp.

Nợ xấu cần phải được đưa ra đấu giá
Nợ xấu cần phải được đưa ra đấu giá

VOV.VN -Luật Đấu giá không nên loại trừ đấu giá nợ xấu, các loại tài sản bảo đảm tại ngân hàng.

Nợ xấu cần phải được đưa ra đấu giá

Nợ xấu cần phải được đưa ra đấu giá

VOV.VN -Luật Đấu giá không nên loại trừ đấu giá nợ xấu, các loại tài sản bảo đảm tại ngân hàng.

VAMC tiếp tục giảm lãi suất cho các khoản nợ xấu
VAMC tiếp tục giảm lãi suất cho các khoản nợ xấu

Công ty VAMC công bố lãi suất đối với các khoản nợ mua bằng VNĐ áp dụng trong quý 4/2015 là 9,6%, giảm 0,3% so với quý 3. 

VAMC tiếp tục giảm lãi suất cho các khoản nợ xấu

VAMC tiếp tục giảm lãi suất cho các khoản nợ xấu

Công ty VAMC công bố lãi suất đối với các khoản nợ mua bằng VNĐ áp dụng trong quý 4/2015 là 9,6%, giảm 0,3% so với quý 3.