Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần tạo sức bật tăng trưởng kinh tế. Xác định rõ điều này, ngay trong những tháng đầu năm nay, tỉnh Sơn La đã tập trung nhiều giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La cho biết, năm 2023, tổng vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh là hơn 5.450 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương khoảng 2.000 tỷ đồng; còn lại là vốn ngân sách trung ương.

Trước ngày 31/12/2022, Sơn La đã hoàn thành việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các chương trình, dự án, đảm bảo có thể triển khai kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Cùng với đó là chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân thanh toán theo tháng, quý gắn với phân công trách nhiệm đến từng chương trình, dự án.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết: "Các đơn vị, cá nhân không hoàn thành kế hoạch giải ngân thanh toán theo tháng, quý sẽ là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ có liên quan.

Thứ 2, chúng tôi tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu, hoàn thành các thủ tục thanh toán. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện tại hiện trường để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện, nhất là với các chương trình, dự án có ý nghĩa tác động lan toả, kết nối vùng, như 3 chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế và các dự án gia thông trọng điểm..."./.

Tin liên quan

Yêu cầu phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công
Yêu cầu phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu chủ đầu tư làm tốt công tác chuẩn bị thủ tục dự án, với dự án khởi công mới năm 2023 phải hoàn thiện hồ sơ và được phê duyệt dự án chậm nhất vào tháng 5/2023.

Yêu cầu phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Yêu cầu phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu chủ đầu tư làm tốt công tác chuẩn bị thủ tục dự án, với dự án khởi công mới năm 2023 phải hoàn thiện hồ sơ và được phê duyệt dự án chậm nhất vào tháng 5/2023.

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công
Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa năm 2022 chỉ đạt hơn 83% so với kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân giải ngân vốn chậm là do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa năm 2022 chỉ đạt hơn 83% so với kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân giải ngân vốn chậm là do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bắc Kạn nỗ lực ra khỏi danh sách địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp
Bắc Kạn nỗ lực ra khỏi danh sách địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Năm 2022, Bắc Kạn nằm trong danh sách những địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước. Quyết tâm ra khỏi danh sách này, ngay từ tuần đầu, tháng đầu của năm nay, tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Bắc Kạn nỗ lực ra khỏi danh sách địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

Bắc Kạn nỗ lực ra khỏi danh sách địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Năm 2022, Bắc Kạn nằm trong danh sách những địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước. Quyết tâm ra khỏi danh sách này, ngay từ tuần đầu, tháng đầu của năm nay, tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

HĐND thành phố Đà Nẵng: Truy trách nhiệm chậm giải ngân vốn đầu tư công
HĐND thành phố Đà Nẵng: Truy trách nhiệm chậm giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Công tác quản lý dự án hạn chế, công tác khảo sát, chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án còn chậm, chưa sát thực tế; năng lực của một số đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu chưa đảm bảo yêu cầu. Đây là những nội dung làm nóng phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng 15/12.

HĐND thành phố Đà Nẵng: Truy trách nhiệm chậm giải ngân vốn đầu tư công

HĐND thành phố Đà Nẵng: Truy trách nhiệm chậm giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Công tác quản lý dự án hạn chế, công tác khảo sát, chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án còn chậm, chưa sát thực tế; năng lực của một số đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu chưa đảm bảo yêu cầu. Đây là những nội dung làm nóng phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng 15/12.