Cả nước chỉ có 15% sàn bất động sản minh bạch

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với ngành chức năng rà soát, sàn nào đủ điều kiện hoạt động và có tính chuyên nghiệp mới được tham gia hoạt động.

Cả nước hiện có 913 sàn giao dịch bất động sản đã đăng ký và hoạt động nhưng qua thống kê của Bộ Xây dựng, trong tổng số 557 sàn bất động sản được kiểm tra, chỉ có 15% sàn đủ điều kiện hoạt động và tương đối minh bạch.

Sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với một số ngành chức năng rà soát các sàn bất động sản, sàn nào đủ điều kiện hoạt động và có tính chuyên nghiệp mới được tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo điều 22, 28 và 33 Luật Kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực, sản phẩm bất động sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi mua, bán, cho thuê thì bắt buộc phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản. Trong khi đó, pháp luật về kinh doanh bất động sản lại đang thiếu những cơ chế để khuyển khích người dân thực hiện giao dịch qua sàn, do vậy các giao dịch bất động sản được thực hiện qua sàn hiện nay chiếm tỉ lệ nhỏ trên thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên