Hà Nội tiếp tục bán nhà theo Nghị định 61

Thủ tướng cho phép tiếp tục giải quyết bán nhà, cấp giấy chứng nhận đến hết năm 2011 đối với những hồ sơ đã nộp trước ngày 31/12/2010.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, do khối lượng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố chưa bán và cấp giấy chứng nhận còn nhiều nên UBND TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thủ tướng cho phép tiếp tục giải quyết bán nhà, cấp giấy chứng nhận theo qui định tại Nghị định 61 đến hết năm 2011 đối với những hồ sơ đã nộp trước ngày 31/12/2010; những trường hợp khác (chưa có hồ sơ, chưa tiếp nhận) sẽ xem xét, giải quyết theo chính sách mới.

Cũng theo Sở Xây dựng, Thủ tướng đã họp và thống nhất cho phép Hà Nội tiếp tục bán quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho đến khi có Nghị định mới thay thế Nghị định 61. Dự kiến, cuối quý 2 năm 2011 sẽ ban hành Nghị định mới về vấn đề này.

Hiện nay, Hà Nội còn hơn 50.000 căn hộ chưa bán và cấp giấy chứng nhận, nhưng đã tiếp nhận 15.314 hồ sơ. Đa phần là hồ sơ phức tạp, cần phải có thời gian để giải quyết theo quy trình. Đối với quỹ nhà của các cơ quan tự quản không còn đầu mối quản lý, thành phố đã giao UBND các quận, huyện, thị xã xem xét cấp giấy chứng nhận là 55.000 căn, trong đó đã cấp được 23.000 căn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên