Hướng xử lý cho người dân còn nợ tiền đất tái định cư

VOV.VN - Nghị định 79/2019 sửa đổi Điều 16 góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân nợ tiền sử dụng đất tái định cư.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019 sửa đổi Điều 16 (ghi nợ tiền sử dụng đất) tại Nghị định số 45/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Nghị định này góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư.

Nghị định 79/2019 sửa đổi Điều 16 quy định rõ hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Thành phố Đà Nẵng hiện còn gần 7.000 hộ dân nợ tiền đất tái định cư.

Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016, sẽ tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng qui định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021. Kể từ ngày 1/3/2021 trở về sau, các hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Nghị định cũng quy định, quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Nghị định cũng hướng dẫn đối với hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng ghi nợ bằng vàng, bằng tài sản hoặc bằng các phương thức khác không phù hợp với qui định của pháp luật tại thời điểm ghi nợ, thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng xác định lại số nợ bằng tiền theo đúng qui định của pháp luật từng thời kỳ.

Được biết, tại thành phố Đà Nẵng hiện còn gần 7.000 hộ dân nợ tiền đất tái định cư với số tiền hơn 866 tỉ đồng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Cấp quyền sử dụng đất tái định cư thuộc Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
Cấp quyền sử dụng đất tái định cư thuộc Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

VOV.VN -Sau gần 10 năm thực hiện dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, gần 1.000 hộ dân tái định cư sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 10 này.

Cấp quyền sử dụng đất tái định cư thuộc Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Cấp quyền sử dụng đất tái định cư thuộc Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

VOV.VN -Sau gần 10 năm thực hiện dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, gần 1.000 hộ dân tái định cư sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 10 này.

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho nhà, đất tái định cư
Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho nhà, đất tái định cư

VOV.VN - Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ (LPTB) đối với một số loại nhà, đất, trong đó có nhà, đất tái định cư.

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho nhà, đất tái định cư

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho nhà, đất tái định cư

VOV.VN - Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ (LPTB) đối với một số loại nhà, đất, trong đó có nhà, đất tái định cư.

Gọi đầu tư, Đà Nẵng tính hợp thửa hơn 10.000 lô đất tái định cư
Gọi đầu tư, Đà Nẵng tính hợp thửa hơn 10.000 lô đất tái định cư

VOV.VN - Chủ trương của thành phố sẽ hợp thửa các lô đất này thành các lô đất lớn và công khai quỹ đất, đảm bảo hạ tầng để kêu gọi đầu tư.

Gọi đầu tư, Đà Nẵng tính hợp thửa hơn 10.000 lô đất tái định cư

Gọi đầu tư, Đà Nẵng tính hợp thửa hơn 10.000 lô đất tái định cư

VOV.VN - Chủ trương của thành phố sẽ hợp thửa các lô đất này thành các lô đất lớn và công khai quỹ đất, đảm bảo hạ tầng để kêu gọi đầu tư.