Nhà giá rẻ chỉ được phép bán khi xong móng

Bộ Xây dựng vừa ban hành hướng dẫn về huy động vốn thực hiện Dự án Nhà ở thu nhập thấp.

Theo đó, đối với nhà ở thu nhập thấp dành để bán thực hiện theo hình thức trả tiền một lần hoặc trả chậm, trả dần (trả góp), nếu chủ đầu tư dự án thỏa thuận huy động tiền ứng trước của khách hàng thì công trình nhà ở đó phải có thiết kế đã được phê duyệt và đã xây dựng xong phần móng.

Việc huy động vốn có thể tạm tính trên cơ sở thiết kế, dự toán của công trình đã được thẩm định và được thực hiện làm nhiều lần cho đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà ở không được vượt quá 70% giá trị nhà ở tạm tính.

Sau khi giá bán nhà được UBND cấp tỉnh thẩm định, giá trị thanh toán được tính theo giá bán chính thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên