186 doanh nghiệp đạt chỉ số tín nhiệm bền vững 2015

VOV.VN - Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp được xem như là một điều kiện cần thiết để hợp tác, liên kết, liên minh thương mại toàn cầu.

Ngày 19/12, tại TP HCM, Viện Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (Cộng hòa Liên bang Đức, châu Âu) tổ chức công bố và trao Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp “Trusted Brand Index - TBI” cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo báo cáo Chỉ số tín nhiệm Trusted Brand Index 2015, có 149 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển thương hiệu (Trusted Brand 2015) và 37 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển bền vững (Sustainable Development Business 2015).

Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp “Trusted Brand Index - TBI” là mô hình hỗ trợ doanh nghiệp được phát triển từ năm 2004 đến nay, không nhằm mục đích tôn vinh, khen thưởng mà là hoạt động khảo sát, đánh giá cải tiến liên tục theo phương pháp điểm chuẩn theo quy trình quản lý chất lượng Quốc tế tại Việt Nam hàng năm.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhận Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp
“Trusted Brand Index - TBI”.
Chương trình này giúp các doanh nghiệp thành viên tự hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý chất lượng, thiết lập mối quan hệ tốt nhất với đối tác, khách hàng và người tiêu dùng. Đồng thời, gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng việc khảo sát, đánh giá độc lập của một bên thứ ba, được xem như là một điều kiện cần thiết để hợp tác, liên kết, liên minh thương mại toàn cầu.

Ông Trần Minh Khuê, Phó Chủ tịch Viện Doanh nghiệp Việt Nam, cho biết, tính đến năm 2015, chương trình đã khảo sát và cập nhật thông tin cho hơn 12.000 doanh nghiệp trên Hệ thống dữ liệu hướng đối tượng của Mạng Doanh nghiệp Việt Nam và 645 thành viên chính thức.

Cụ thể, có 66,7% doanh nghiệp thành viên vẫn tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống, với 155 doanh nghiệp thành viên xây dựng và áp dụng hiệu quả “Hệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế theo mô hình tinh gọn Lean QMS”; 275 doanh nghiệp thực hành tốt quy trình kiểm soát nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng phù hợp theo chuẩn mực của Hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế.

Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2016, Giáo sư David Scriber, Cố vấn chiến lược của Viện Doanh nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh: Viện Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, áp dụng và phát triển các Lean QMS (Hệ thống quản lý chất lượng tinh gọn), Global GTA (Liên kết thương mại toàn cầu), ISO 28000 - Supply Chain Security Management Systems (Hệ thống Quản lý An ninh Chuỗi cung ứng), ISO 22301 - Certification - Business Continuity Management (Chứng nhận - Quản lý Kinh doanh Liên tục), Indoor Environmental Quality (Chất lượng Môi trường Công sở)… 

Thông qua những hoạt động này, các chuyên gia của Viện Doanh nghiệp Việt Nam sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp những dự án có giá trị thiết thực, hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên 4 yếu tố trụ cột: kinh tế, môi trường, xã hội và văn hóa trong liên kết thương mại toàn cầu./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu
Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu

VOV.VN - Các doanh nghiệp cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ đã và đang triển khai tích cực, hiệu quả cải cách thể chế, thủ tục hành chính.

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu

VOV.VN - Các doanh nghiệp cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ đã và đang triển khai tích cực, hiệu quả cải cách thể chế, thủ tục hành chính.

Công bố bảng xếp hạng doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi xuất khẩu
Công bố bảng xếp hạng doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi xuất khẩu

VOV.VN - Bảng xếp hạng năm 2015 đã đánh giá 66 doanh nghiệp tuyển dụng của Việt Nam trên cơ sở tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của Hiệp hội xuất khẩu lao động.

Công bố bảng xếp hạng doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi xuất khẩu

Công bố bảng xếp hạng doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi xuất khẩu

VOV.VN - Bảng xếp hạng năm 2015 đã đánh giá 66 doanh nghiệp tuyển dụng của Việt Nam trên cơ sở tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của Hiệp hội xuất khẩu lao động.

Chính phủ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hội nhập
Chính phủ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hội nhập

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hội nhập thành công.

Chính phủ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hội nhập

Chính phủ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hội nhập

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hội nhập thành công.

Đầu tư khoa học công nghệ cần tạo động lực cho doanh nghiệp
Đầu tư khoa học công nghệ cần tạo động lực cho doanh nghiệp

VOV.VN - Đã đến lúc Việt Nam không phát triển khoa học công nghệ dựa vào vốn ngân sách mà phải dựa vào khả năng đầu tư của doanh nghiệp.

Đầu tư khoa học công nghệ cần tạo động lực cho doanh nghiệp

Đầu tư khoa học công nghệ cần tạo động lực cho doanh nghiệp

VOV.VN - Đã đến lúc Việt Nam không phát triển khoa học công nghệ dựa vào vốn ngân sách mà phải dựa vào khả năng đầu tư của doanh nghiệp.