Bộ Công Thương bàn giao 6 doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

VOV.VN - 6 doanh nghiệp được bàn giao đều là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty mạnh và có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

Ngày 10/11, Bộ Công Thương tổ chức Lễ bàn giao các Tập đoàn, Tổng công ty do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban).

Bộ Công Thương có 6 doanh nghiệp thuộc diện bàn giao sang Ủy ban, bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA).

Đây là những doanh nghiệp có vốn hóa cao, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại trên 555.000 tỷ đồng tại các doanh nghiệp này (bằng 1/2 tổng số vốn nhà nước mà Ủy ban nắm giữ trên tổng 19 doanh nghiệp chuyển về Ủy ban). 6 doanh nghiệp do Bộ Công Thương nắm quyền đại diện chủ sở hữu đều là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty mạnh trong lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đóng góp cho ngân sách nhà nước như điện, than, dầu khí, xăng dầu, thuốc lá, hóa chất.

Lễ bàn giao các Tập đoàn, Tổng công ty do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Nội dung bàn giao gồm các tài liệu pháp lý của doanh nghiệp như Quyết định thành lập doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động; quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp; quyết định phê duyệt Quy chế tài chính, vốn điều lệ; quyết định bổ nhiệm các chức danh; báo cáo tài chính hợp nhất...

Để triển khai công tác bàn giao 6 doanh nghiệp sang Ủy ban theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 131/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã ban hành 2 văn bản số 8609/BCT-TC ngày 23/10/2018 và số 8954/BCT-TC ngày 5/11/2018 nhằm đôn đốc việc bàn giao cũng như phối hợp triển khai hoạt động của Ủy ban được hiệu quả và đúng thời hạn.

Đồng thời, Ủy ban đã chủ động hướng dẫn doanh nghiệp về các nội dung của hồ sơ chuyển giao, bám sát các quy định của Nghị định 131/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế và các mẫu văn bản kèm theo để thực hiện chuyển giao doanh nghiệp, đảm bảo hồ sơ chuyển giao được hoàn thiện đầy đủ, chặt chẽ, sẵn sàng cho công tác chuyển giao theo quy định.

Trước thời điểm bàn giao, các công việc liên quan giữa hai cơ quan đã được làm rõ, trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành. Hai cơ quan xác định cơ chế phối hợp để tiếp tục chỉ đạo và quản lý doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo phương án đã được phê duyệt.

Tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Tuấn Anh tin tưởng và hi vọng, với cơ chế quản lý và điều hành mới, các Tập đoàn và Tổng công ty sẽ có nhiều điều kiện và cơ hội phát triển hơn, đáp ứng được đòi hỏi và yêu cầu đối với các doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới, tiếp tục đóng vai trò trụ cột và động lực cho sự phát triển kinh tế đất nước, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.

"Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ hoạt động của các Tập đoàn, Tổng Công ty cũng như Ủy ban Quản lý vốn nhà nước để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ./.

Việc bàn giao các doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một sự thay đổi lớn, thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Việc bàn giao khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước là cần thiết để kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp; Tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngày càng phức tạp trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ra Quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ra Quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

VOV.VN - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, phương thức hoạt động của Ủy ban.

Ra Quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ra Quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

VOV.VN - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, phương thức hoạt động của Ủy ban.

Thành lập “Siêu Ủy ban” Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Thành lập “Siêu Ủy ban” Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

VOV.VN -Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thành lập “Siêu Ủy ban” Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thành lập “Siêu Ủy ban” Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

VOV.VN -Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN
Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

VOV.VN -Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

VOV.VN -Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nhân sự Uỷ ban quản lý vốn nhà nước phải “tác nghiệp được ngay"
Nhân sự Uỷ ban quản lý vốn nhà nước phải “tác nghiệp được ngay"

VOV.VN - Việc lựa chọn nhân sự, cán bộ cho Uỷ ban quản lý vốn nhà nước phải được thực hiện minh bạch, bảo đảm tuyển chọn được người tài.

Nhân sự Uỷ ban quản lý vốn nhà nước phải “tác nghiệp được ngay"

Nhân sự Uỷ ban quản lý vốn nhà nước phải “tác nghiệp được ngay"

VOV.VN - Việc lựa chọn nhân sự, cán bộ cho Uỷ ban quản lý vốn nhà nước phải được thực hiện minh bạch, bảo đảm tuyển chọn được người tài.