Infographics:
Coca-cola kiến tạo giá trị gì cho người việt?
VOV.VN - Ngoài chiến lược trở thành công ty nước giải khát toàn diện, Coca-Cola Việt Nam còn có sáng tạo trong kinh doanh và những đóng góp xã hội.