Điểm sáng phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Thất

VOV.VN - Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được đẩy mạnh và có những bước tiến mới tại huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Năm 2019, phòng Nội vụ huyện Thạch Thất đã tham mưu UBND, Hội đồng TĐKT huyện phát động hiệu quả các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của huyện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Hoàn thành tốt công tác thi đua, khen thưởng

Về công tác thi đua, năm 2019, phòng Nội vụ huyện đã tham mưu UBND huyện, Hội đồng TĐKT huyện phát động các phong trào thi đua toàn huyện bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thi đua thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của huyện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; thi đua thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”;  tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”; “An toàn thực phẩm”; “Trật tự văn minh đô thị”. “Người tốt, việc tốt” và cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Thá, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất – một trong những xã thực hiện sáp nhập chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch xã.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đã bám sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, quy trình khen thưởng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đảm bảo khen đúng người, đúng việc, góp phần  tạo động lực phấn đấu thi đua cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Kết quả năm 2019 đã được các cấp khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó có 02 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Nhì, 28 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thành phố; 106 cá nhân được UBND huyện tặng danh Người tốt việc tốt 2019.

Đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ

Công tác tổ chức, cán bộ của huyện Thạch Thất có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác kiện toàn, sắp xếp đồng bộ mô hình tổ chức từ huyện đến cơ sở được triển khai một cách tích cực, kịp thời theo Nghị quyết của Thành ủy, Huyện ủy.

Theo chủ trương nhất thể hóa các chức danh được nêu lên từ Hội nghị Trung ương 6 khóa X; sau đó Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo số 223-TB/TW, ngày 24-2-2009, và Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 25 HD/BTCTW, ngày 6-3-2009, về “Thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã và địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân”. Trên tinh thần đó, huyện Thạch Thất đã triển khai thực hiện chủ trương nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo đảng, chính quyền ở một số xã.

Ông Hoàng Chí Lượng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch Thất (HN).

Ở các địa phương thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân, mọi mặt đều có bước phát triển tốt: Cấp ủy xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; đổi mới phương thức lãnh đạo và nội dung hoạt động; tăng cường chặt chẽ hơn mối quan hệ công tác giữa các thành viên và tổ chức trong hệ thống chính trị. Hầu hết các đảng bộ đã phát huy được năng lực lãnh đạo trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội ở địa phương; phân công rõ ràng, cụ thể từng lĩnh vực công tác, địa bàn đối với cấp ủy viên, từ đó gắn được trách nhiệm của cá nhân với cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng nông thôn mới

Hiện nay toàn huyện Thạch Thất đã có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Thạch Hòa thực hiện phát triển theo hướng đô thị). Đối với tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới đã có 7/9 tiêu chí đạt, 2 tiêu chí cơ bản đạt, phấn đấu hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương, Thành phố thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên. Trong năm 2019, kinh tế huyện có mức tăng trưởng khá và bền vững. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt hơn 31.700.000 triệu đồng, tăng 14,8% so với năm 2018. Hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng phát triển sản xuất được quan tâm đầu tư đồng bộ từ đó bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới khang trang hơn, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác lãnh đạo chỉ đạo; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

 Những kết quả đạt được về nhiều mặt công tác trong năm 2019 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của phòng Nội vụ huyện nói riêng, Đảng ủy, UBND huyện Thạch Thất nói chung. Tin rằng trong năm 2020, những thành tích trên sẽ tiếp tục được phát huy, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và giữ trọn niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới
Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Nợ đọng xây dựng cơ bản hầu như không ảnh hưởng nhiều đến việc mở mới và đầu tư đồng bộ xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2.

Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Nợ đọng xây dựng cơ bản hầu như không ảnh hưởng nhiều đến việc mở mới và đầu tư đồng bộ xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2.

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới
Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Đến giữa tháng 10/2019, thành tựu thực hiện chương trình nông thôn mới là vượt bậc, khi đã có 8 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Đến giữa tháng 10/2019, thành tựu thực hiện chương trình nông thôn mới là vượt bậc, khi đã có 8 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thành phố Uông Bí đón bằng công nhận xây dựng nông thôn mới
Thành phố Uông Bí đón bằng công nhận xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Sau 8 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn thành phố Uông Bí đã được đầu tư đồng bộ .

Thành phố Uông Bí đón bằng công nhận xây dựng nông thôn mới

Thành phố Uông Bí đón bằng công nhận xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Sau 8 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn thành phố Uông Bí đã được đầu tư đồng bộ .