Hải Phòng “bêu” tên nhiều doanh nghiệp nhà nước nợ thuế

Cục Thuế Hải Phòng vừa công khai danh sách 149 doanh nghiệp nợ tiền thuế và phạt chậm nộp, với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số này có nhiều doanh nghiệp nhà nước, hoặc nhà nước nắm cổ phần chi phối như: Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Bến Kiền nợ hơn 7,7 tỷ đồng; Công ty TNHH nội thất thủy SEJIN- VINASHIN nợ hơn 6,8 tỷ đồng; Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Nam Triệu nợ hơn 5,8 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201 nợ hơn 5,7 tỷ đồng, Công ty CP Khí công nghiệp VINASHIN nợ hơn 1,3 tỷ đồng…

Đây là đợt thứ 5 trong năm 2017, Cục Thuế Hải Phòng công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Bêu tên các doanh nghiệp nợ thuế hơn 2.200 tỷ đồng
Bêu tên các doanh nghiệp nợ thuế hơn 2.200 tỷ đồng

VOV.VN -Cục thuế Hà Nội tiếp tục nêu tên hơn 260 doanh nghiệp  nợ thuế hơn 2.200 tỷ đồng.

Bêu tên các doanh nghiệp nợ thuế hơn 2.200 tỷ đồng

Bêu tên các doanh nghiệp nợ thuế hơn 2.200 tỷ đồng

VOV.VN -Cục thuế Hà Nội tiếp tục nêu tên hơn 260 doanh nghiệp  nợ thuế hơn 2.200 tỷ đồng.

144 doanh nghiệp nợ thuế bị “bêu tên“
144 doanh nghiệp nợ thuế bị “bêu tên“

VOV.VN - Cục thuế Hà Nội vừa công bố đợt tháng 12/2016 danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với tổng số tiền nợ 100,4 tỉ đồng.

144 doanh nghiệp nợ thuế bị “bêu tên“

144 doanh nghiệp nợ thuế bị “bêu tên“

VOV.VN - Cục thuế Hà Nội vừa công bố đợt tháng 12/2016 danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với tổng số tiền nợ 100,4 tỉ đồng.

Cục Thuế Hà Nội “bêu” tên 86 doanh nghiệp nợ thuế, phí
Cục Thuế Hà Nội “bêu” tên 86 doanh nghiệp nợ thuế, phí

VOV.VN - Cục Thuế Hà Nội vừa công bố danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí với tổng số tiền nợ hơn 96 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội “bêu” tên 86 doanh nghiệp nợ thuế, phí

Cục Thuế Hà Nội “bêu” tên 86 doanh nghiệp nợ thuế, phí

VOV.VN - Cục Thuế Hà Nội vừa công bố danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí với tổng số tiền nợ hơn 96 tỷ đồng.