Hoàn trước 487 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp bị thiệt hại

VOV.VN - Các doanh nghiệp tại Bình Dương, Hà Tĩnh... được bồi thường bảo hiểm, miễn giảm một số loại thuế, hỗ trợ tiền thuê đất…

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tâm lý và củng cố lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ đã có Kết luận, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiều giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể về thủ tục hành chính, bồi thường bảo hiểm, về gia hạn, miễn, giảm và hoàn một số khoản thuế, về miễn, giảm tiền thuê đất, về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng và mất việc làm…

 

Các doanh nghiệp ở Bình Dương nhận tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm

Theo đó, Bộ Tài chính đã làm việc với làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Bình Dương, Hà Tĩnh và đại diện 27 Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) có tham gia cấp đơn bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, TP HCM xem xét, giám định tổn thất và xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại, chấp thuận cho doanh nghiệp bảo hiểm có cơ chế linh hoạt trong công tác bồi thường bảo hiểm để giúp doanh nghiệp bị thiệt hại sớm ổn định sản xuất kinh doanh.

Ngày 6/6, Bộ Tài chính đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương và các cơ quan liên quan tổ chức cho các DNBH tạm ứng tiền bồi thường cho 113 nhà đầu tư (khách hàng) trên địa bàn tỉnh Bình Dương với số tiền là 114 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tiếp tục xem xét, tạm ứng bồi thưòng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Hà Tĩnh, Đồng Nai.

Tại các Cục Thuế có doanh nghiệp bị thiệt hại đã cử cán bộ làm việc với các doanh nghiệp để ghi nhận tình hình thiệt hại, giá trị thiệt hại, kiến nghị, đề xuất hỗ trợ của các doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục gia hạn, miễn, giảm thuế theo Thông báo của Chính Phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế đã chủ động gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các doanh nghiệp chưa quay trở lại hoạt động mà không yêu cầu doanh nghiệp phải có văn bản. Cơ quan thuế đã dừng tính tiền chậm nộp của các doanh nghiệp bị thiệt hại với số tiền thuế nợ 213,860 tỷ đồng đồng; Tiếp nhận văn bản đề nghị gia hạn thời hạn nộp đối với số thuế còn nợ của 5 doanh nghiệp.

Cơ quan Thuế đã thực hiện hoàn thuế trước đối với hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp bị thiệt hại với tổng số tiền 487 tỷ đồng. Qua đó đã giải quyết kịp thời khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh có doanh nghiệp bị thiệt hại phối hợp với cơ quan thuế rà soát, xác định đầy đủ mức độ thiệt hại của các doanh nghiệp và phối hợp cơ quan thuế lập danh sách các doanh nghiệp bị thiệt hại theo hợp đồng thuê đất đã ký trực tiếp hoặc thuê qua doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng.

Trên cơ sở đó, Cục thuế tham mưu đề xuất với UBND tỉnh miễn, giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp tương ứng với mức độ thiệt hại (số tiền thuê đất đã nộp hàng năm, nộp 1 lần). Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại, các Cục Thuế không tính tiền chậm nộp đối với tiền thuê đất năm 2014 cho đến khi UBND tỉnh/thành phố quyết định miễn, giảm.

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương đã có kế hoạch bố trí mặt bằng mới cho các doanh nghiệp bị cháy toàn bộ có nhu cầu chuyển địa điểm mới để khôi phục sản xuất kinh doanh và thông báo miễn toàn bộ tiền thuê đất cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Tổng cục Hải quan và Hải quan địa phương đã có nhiều văn bản và các hoạt động cụ thể hỗ trợ cho doanh nghiệp bị thiệt hại. Các Cục Hải quan đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, khôi phục chứng từ cho các doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hoá cho hàng chục Tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp bị thiệt hại còn có nợ thuế, với số nợ thuế Hải quan 100,743 tỷ đồng.

Tính đến ngày 12/06/2014, các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai đã thực hiện hỗ trợ cho tổng cộng 14 doanh nghiệp bị thiệt hại. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí cán bộ, công chức làm việc 24/7, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bị thiệt hại khai báo trên hệ thống VNACCS và thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Mặc dù mới chỉ là những kết quả bước đầu nhưng có thể thấy những nỗ lực, biện pháp kịp thời của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đã đóng góp tích cực vào việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại quay trở lại hoạt động, ổn định tâm lý nhà đầu tư và môi trường đầu tư tại Việt Nam./.

Tin liên quan

Hỗ trợ doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng về thuế, hải quan
Hỗ trợ doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng về thuế, hải quan

VOV.VN -Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, xác định những thiệt hại cụ thể về tài sản đã được bảo hiểm để kịp thời giải quyết bồi thường.

Hỗ trợ doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng về thuế, hải quan

Hỗ trợ doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng về thuế, hải quan

VOV.VN -Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, xác định những thiệt hại cụ thể về tài sản đã được bảo hiểm để kịp thời giải quyết bồi thường.

Bình Dương tiếp tục tích cực hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất
Bình Dương tiếp tục tích cực hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất

VOV.VN - Đến ngày 29/5, hơn 70% số doanh nghiệp bị thiệt hại đã nộp bảng kê khai thiệt hại.

Bình Dương tiếp tục tích cực hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất

Bình Dương tiếp tục tích cực hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất

VOV.VN - Đến ngày 29/5, hơn 70% số doanh nghiệp bị thiệt hại đã nộp bảng kê khai thiệt hại.

Bình Dương khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại
Bình Dương khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

VOV.VN -Dự kiến đến ngày 16/6, Bình Dương sẽ công bố chính sách, thống nhất cách giải thích và chỉ đạo thực hiện. 

Bình Dương khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

Bình Dương khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

VOV.VN -Dự kiến đến ngày 16/6, Bình Dương sẽ công bố chính sách, thống nhất cách giải thích và chỉ đạo thực hiện. 

Đồng Nai xem xét phương án hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại
Đồng Nai xem xét phương án hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

VOV.VN -Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị tỉnh hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp bị thiệt hại.

Đồng Nai xem xét phương án hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

Đồng Nai xem xét phương án hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

VOV.VN -Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị tỉnh hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp bị thiệt hại.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai

VOV.VN -Chính phủ cùng với chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai

VOV.VN -Chính phủ cùng với chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp.