Nhiều vi phạm tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

VOV.VN - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vi phạm trong trong hầu hết các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản; sử dụng đất, cổ phần hóa.

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hoá, thoái vốn và tái cơ cấu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được Thanh tra Chính phủ công bố ngày 5/1, ACV còn tồn tại nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn tại ACV và các đơn vị thành viên. 

Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn từ năm 2012 - 2015, ACV đã sử dụng nguồn vốn trích trước sửa chữa lớn để đầu tư xây mới Dự án dự án đường lăn E6 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với giá trị là 297.253 triệu đồng.

ACV còn tồn tại nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn.
(Ảnh minh họa: KT)
Do ACV sử dụng sai nguồn vốn để đầu tư nên phần chi phí sửa chữa lớn trích trước nêu trên không được tính là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, ACV phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 62.674 triệu đồng. Đồng thời, giá trị các tài sản của Nhà nước được loại ra khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa không đúng nên trách nhiệm thuộc về ACV.

Đến thời điểm ACV chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Cảng vụ hàng không chưa hoàn thành thủ tục giao đất với diện tích 2.888,27 ha/2.888,27 ha đất (100%). ACV cũng chưa ký hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 197,30 ha/197,30 ha đất (100%), dẫn đến ACV thiếu cơ sở để nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước với số tiền 330.806 triệu đồng.

Trong quá trình thanh tra việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, Thanh tra Chính phủ phát hiện ACV ghi tăng giá trị tài sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định, thiếu hóa đơn, chứng từ thực hiện trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định với số tiền là 70.413 triệu đồng. Do đó, ACV phải bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp trên 15.529 triệu đồng.

Từ năm 2007 đến tháng 12/2014, ACV đã thực hiện trích trước và trích vượt tiền thuê đất đối với các diện tích phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước, nhưng không nộp tiền thuê đất, không hoàn nhập kịp thời phần chênh lệch giữa số trích vượt và số tiền thuê đất thực phải nộp làm tăng chi phí sản xuất không đúng, dẫn đến phải nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước với số tiền là 309.019 triệu đồng, trích Quỹ Đầu tư phát triển để lại ACV 132.436 triệu đồng.

Đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn, kết quả thanh tra cũng chỉ rõ: Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, ACV cũng làm trái quy định với giá trị lên tới hơn 903 tỷ đồng, cần phải truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 692 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư một số dự án, chủ đầu tư (ACV), nhà thầu tư vấn ADCC, nhà thầu xây lắp ACC đã không lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế. Chưa đánh giá đầy đủ sự phù hợp giữa hồ sơ thiết kế với nhiệm vụ thiết kế và thiết kế cơ sở. Bổ sung hạng mục công trình chưa đúng trình tự thủ tục.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý ACV số tiền là 3.652.479,9 triệu đồng và 7,225,1 ha đất; kiến nghị đối với Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo và thực hiện việc xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tập thể và tổ chức có liên quan đến sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, đầu tư xây dựng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ: “Làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm“
Tân Tổng Thanh tra Chính phủ: “Làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm“

VOV.VN -"Thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án"

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ: “Làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm“

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ: “Làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm“

VOV.VN -"Thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án"

Nhân sự mới Thanh tra Chính phủ, Tòa án NDTC, Bộ Tài chính...
Nhân sự mới Thanh tra Chính phủ, Tòa án NDTC, Bộ Tài chính...

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính... đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Nhân sự mới Thanh tra Chính phủ, Tòa án NDTC, Bộ Tài chính...

Nhân sự mới Thanh tra Chính phủ, Tòa án NDTC, Bộ Tài chính...

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính... đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Thanh tra Chính phủ nói gì về đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Mẫn?
Thanh tra Chính phủ nói gì về đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Mẫn?

VOV.VN -Theo TTCP, kết luận của cơ quan này về phát ngôn của ông Mẫn là hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Thanh tra Chính phủ nói gì về đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Mẫn?

Thanh tra Chính phủ nói gì về đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Mẫn?

VOV.VN -Theo TTCP, kết luận của cơ quan này về phát ngôn của ông Mẫn là hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Truy nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý: Thanh tra Chính phủ nói gì?
Truy nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý: Thanh tra Chính phủ nói gì?

VOV.VN - Đại diện Thanh tra Chính phủ cho rằng, đây là vấn đề đặt ra không chỉ trong vụ việc này mà liên quan đến nguồn gốc tài sản cán bộ, công chức…

Truy nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý: Thanh tra Chính phủ nói gì?

Truy nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý: Thanh tra Chính phủ nói gì?

VOV.VN - Đại diện Thanh tra Chính phủ cho rằng, đây là vấn đề đặt ra không chỉ trong vụ việc này mà liên quan đến nguồn gốc tài sản cán bộ, công chức…