Năm 2019, THACO đặt mục tiêu xuất khẩu phụ tùng hơn 15 triệu USD

Năm 2019, THACO đặt mục tiêu xuất khẩu phụ tùng hơn 15 triệu USD

VOV.VN - Năm 2019 mở đầu cho giai đoạn đầu tư phát triển mới, THACO tiếp tục gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, sẽ phát triển các sản phẩm xuất khẩu.
PC_Zone_Footer_470
PC_Middle_200
VN_vov.vn_pc_cate_left1
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds