Doanh thu bán điện tăng, EVN lãi 523,37 tỷ đồng năm 2019

VOV.VN - Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN tăng 16,63%,giá bán điện thương phẩm bình quân tăng 6,95% so với năm 2018, EVN lãi 523,37 tỷ đồng.

Theo kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Bộ Công Thương mới công bố, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2019 là 209,77 tỷ kWh, tăng 9,05% so với năm 2018.

Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN là 388.355,63 tỷ đồng, tăng 16,63% so với năm 2018. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2019 là 1.851,36 đồng/kWh, tăng 6,95% so với năm 2018. Năm 2019, EVN lãi 523,37 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,35%.

Các khoản chênh lệch tỷ giá đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: Chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2017 với số tiền khoảng 2.949,52 tỷ đồng; một phần khoản chênh lệch tỷ giá năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 753,97 tỷ đồng.

Các khoản chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: Khoản chênh lệch tỷ giá năm 2018 với số tiền khoảng 3.716,6 tỷ đồng (theo quy định tại các hợp đồng mua bán điện, khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh của năm 2018 sẽ được thanh toán vào năm 2019. Tuy nhiên, năm 2019 không tính toán khoản chênh lệch tỷ giá này vào phương án giá điện năm 2019 để thanh toán cho các đơn vị phát điện).

Bên cạnh đó là khoản chênh lệch tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện phát sinh năm 2019 với số tiền khoảng 4.415,8 tỷ đồng; khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 1.117,12 tỷ đồng (sau khi EVN rà soát, chuẩn xác lại số liệu).

Các khoản chênh lệch tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện còn treo năm 2015 và 2018 sẽ được xem xét hạch toán vào năm 2020 (phù hợp với Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2020).

Theo Bộ Công Thương, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN là 387.828,78 tỷ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành.

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 1.848,85 đồng/kWh, tăng 7,03% so với năm 2018. Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 309.866,81 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.477,19 đồng/kWh.

Chi phí phát điện năm 2019 tăng so với 2018 do tổng lượng nước về hồ chứa thủy điện đạt khoảng 237,4 tỷ m3, thấp hơn khoảng 128 tỷ m3 so với năm 2018. Sản lượng điện huy động từ các nguồn điện khác như nhiệt điện than, khí và đặc biệt là dầu, ngoài các nhà máy nhiệt điện chạy dầu như Thủ Đức, Cần Thơ, Ô Môn còn phải huy động nhà máy điện tua bin khí chạy dầu, năng lượng tái tạo (mặt trời) cao hơn so với 2018.

Ngoài ra, giá than trong nước năm 2019 được điều chỉnh tăng 2 lần. Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc lần đầu thực hiện cung cấp than pha trộn giữa than trong nước và than nhập khẩu có giá than cao hơn giá than trong nước. Điều này đã tác động đến chi phí mua điện hầu hết các nhà máy nhiệt điện than của các Tổng công ty phát điện 1, 2 và 3.

Giá dầu Mazut (FO) bình quân năm 2019 tăng 0,9% so với năm 2018 đã ảnh hưởng đến chi phí khi huy động các nhà máy nhiệt điện chạy dầu (Thủ Đức, Cần Thơ và Ô Môn). Trong khi các nhà máy điện sử dụng khí Nam Côn Sơn từ ngày 20/3/2019 thực hiện giá khí theo thị trường cao hơn nhiều so với giá khí Nam Côn Sơn trong bao tiêu, làm chi phí mua điện từ các nhà máy này tăng rất lớn.

Bên cạnh đó, giá khí Thiên Ưng, Đại Hùng tăng 2%/năm theo hợp đồng mua bán khí sẽ tác động đến chi phí mua điện từ các nhà máy Phú Mỹ EVN, Nhơn Trạch 1&2 và Bà Rịa.

Ngoài các vấn đề nêu trên, yếu tố khiến chi phí khâu phát điện năm 2019 tăng còn là tỷ giá USD bình quân năm 2019 tăng khoảng 0,97% so với năm 2018. Chi phí thuế tài nguyên nước năm 2019 tăng so với năm 2018 do giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 điều chỉnh tăng từ ngày 20/3/2019. Cụ thể, giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 là 1.864,44 đồng/kWh (năm 2018 giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh)./.

Viết bình luận

Tin liên quan

EVN sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 lãi trên 698 tỷ đồng
EVN sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 lãi trên 698 tỷ đồng

VOV.VN - Doanh thu bán điện năm 2018 đạt trên 332.983 tỷ đồng, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 là 332.284,64 tỷ đồng.

EVN sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 lãi trên 698 tỷ đồng

EVN sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 lãi trên 698 tỷ đồng

VOV.VN - Doanh thu bán điện năm 2018 đạt trên 332.983 tỷ đồng, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 là 332.284,64 tỷ đồng.

EVN định hướng ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh điện
EVN định hướng ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh điện

VOV.VN - EVN ứng dụng công nghệ cao cho sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh - dịch vụ khách hàng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

EVN định hướng ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh điện

EVN định hướng ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh điện

VOV.VN - EVN ứng dụng công nghệ cao cho sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh - dịch vụ khách hàng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

EVN tính giảm gần 3.000 tỷ chi phí sản xuất kinh doanh điện
EVN tính giảm gần 3.000 tỷ chi phí sản xuất kinh doanh điện

VOV.VN - Bằng việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, EVN dự kiến sẽ giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh điện so với kế hoạch đầu năm.

EVN tính giảm gần 3.000 tỷ chi phí sản xuất kinh doanh điện

EVN tính giảm gần 3.000 tỷ chi phí sản xuất kinh doanh điện

VOV.VN - Bằng việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, EVN dự kiến sẽ giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh điện so với kế hoạch đầu năm.