EVN nộp ngân sách 27.200 tỷ đồng trong năm 2019

VOV.VN - Giá trị nộp ngân sách năm 2019 của toàn Tập đoàn là 27.200 tỷ đồng, tăng 2.089 tỷ đồng so với năm 2018.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức ngày 25/12 tại Hà Nội, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN cho biết, năm 2019, EVN cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân.

100% số xã và 99,25% số hộ dân nông thôn có điện

Trong năm 2019, EVN đã đa dạng hóa kênh cung cấp các dịch vụ điện, chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tốt. Chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hoàn thành chỉ tiêu về hiệu quả, trong đó vượt kế hoạch các chỉ tiêu tổn thất điện năng, năng suất lao động. Hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn trong việc cấp điện đến 100% số xã và trên 99,25% số hộ dân nông thôn.

Trong năm 2019, EVN đã hoàn thành nhiều công trình điện quan trọng nâng cao năng lực hệ thống điện. Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV. Công tác phòng chống tham nhũng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ và môi trường đều hoàn thành được nhiệm vụ, mục tiêu của năm.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong công hoạt động kinh doanh, tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019 ước đạt 393.230 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2018; trong đó, doanh thu bán điện là 387.675 tỷ đồng, tăng 16,4%. Lợi nhuận Công ty mẹ EVN ước đạt 950 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; Các Tổng công ty trực thuộc đều có lợi nhuận đạt kế hoạch. Giá trị nộp ngân sách năm 2019 của toàn Tập đoàn là 27.200 tỷ đồng, tăng 2.089 tỷ đồng so với năm 2018.

Các đơn vị trong Tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí nên đã tiết kiệm chi phí được 1.524 tỷ đồng. Giá trị tiết kiệm thông qua đấu thầu khoảng 13.266 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ giảm tổn thất điện năng năm 2019 của toàn Tập đoàn ước đạt 6,5% thấp hơn 0,2% so với kế hoạch và vượt trước 1 năm so với lộ trình của kế hoạch 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến cuối năm 2019, giá trị khối lượng đầu tư toàn Tập đoàn ước đạt 100.480 tỷ đồng, bằng 95,8% kế hoạch. Giá trị giải ngân ước đạt 98.748 tỷ đồng, bằng 94,1% kế hoạch. EVN đã bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước, tổng giá trị tài sản hợp nhất là 712.678 tỷ đồng (tăng 6.174 tỷ đồng so với năm 2018); trong đó, vốn chủ sở hữu là 219.092 tỷ đồng (tăng 1.646 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,25 lần, tỷ lệ tự đầu tư 30,7%.

Một số dự án không đáp ứng tiến độ

Theo Tổng giám đốc EVN, trong năm 2019, vì nhiều vướng mắc, nên tiến độ phát điện thương mại Nhiệt điện Duyên Hải 3 tiếp tục chậm tiến độ sang Quí I năm 2020. Các dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, Thủy điện Đa Nhim MR (do các CTCP làm chủ đầu tư) cũng không đáp ứng tiến độ hoàn thành trong năm 2019.

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I chưa thể khởi công được trong năm 2019 do khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Các dự án Nhà máy thủy điện Ialy Mở rộng, Nhiệt điện Ô Môn IV không đáp ứng mục tiêu khởi công năm 2020 do công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài…

Do đó, trong năm 2020 và giai đoạn tới, EVN tiếp tục nỗ lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện. Tập trung hoàn thành các dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và 4 dự án điện mặt trời Phước Thái 1, Sê San 4, Phước Thái 2, Phước Thái 3; khởi công 2 dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện Hoà Bình mở rộng. Hoàn thành chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn để khởi công trong năm 2021 các dự án Thủy điện Ialy mở rộng, Nhiệt điện Ô Môn IV, Nhiệt điện Dung Quất I và hoàn thành quyết toán 15 công trình nguồn điện.

Với các dự án lưới điện, ông Nhân cho biết, năm 2020 EVN sẽ khởi công 218 công trình và hoàn thành 240 công trình lưới điện 110-500kV. Chú trọng đầu tư các công trình trọng điểm như đường dây 500kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2 (hoàn thành tháng 6/2020); lưới điện đồng bộ Nhiệt điện BOT Hải Dương, Nghi Sơn 2, giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo và nguồn thủy điện Tây Bắc; lưới điện liên kết đấu nối nguồn điện từ Lào về Việt Nam cùng các công trình trọng điểm cấp điện cho miền Nam, TP Hà Nội và các phụ tải quan trọng.

“Trong năm 2020, các nhà máy điện phải đảm bảo kế hoạch sản lượng mùa khô và cả năm. Các đơn vị phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kỹ thuật - vận hành, năng suất lao động, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính, thanh xử lý 100% vật tư thiết bị tồn đọng, kém mất phẩm chất. Đồng thời hoàn thành kế hoạch về tiến độ, khối lượng, chất lượng và giải ngân vốn; tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu, quyết toán đúng thời hạn quy định”, Tổng giám đốc EVN khẳng định./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Rút gọn biểu giá bán lẻ điện từ 6 xuống 5 bậc
Rút gọn biểu giá bán lẻ điện từ 6 xuống 5 bậc

VOV.VN - Phương án này không gây tác động đến chỉ số CPI vì tổng chi tiêu hộ sinh hoạt không tăng, có mức giảm nhẹ.

Rút gọn biểu giá bán lẻ điện từ 6 xuống 5 bậc

Rút gọn biểu giá bán lẻ điện từ 6 xuống 5 bậc

VOV.VN - Phương án này không gây tác động đến chỉ số CPI vì tổng chi tiêu hộ sinh hoạt không tăng, có mức giảm nhẹ.

Giá điện có tăng sốc khi rút gọn biểu giá bán lẻ điện?
Giá điện có tăng sốc khi rút gọn biểu giá bán lẻ điện?

VOV.VN - Biểu giá bán lẻ điện 5 bậc không gây tác động đến chỉ số CPI vì tổng chi tiêu hộ sinh hoạt không tăng, tiền điện nhiều hộ có mức giảm nhẹ.

Giá điện có tăng sốc khi rút gọn biểu giá bán lẻ điện?

Giá điện có tăng sốc khi rút gọn biểu giá bán lẻ điện?

VOV.VN - Biểu giá bán lẻ điện 5 bậc không gây tác động đến chỉ số CPI vì tổng chi tiêu hộ sinh hoạt không tăng, tiền điện nhiều hộ có mức giảm nhẹ.

EVN muốn giá điện mặt trời trên mái nhà 9,35 cent/kWh
EVN muốn giá điện mặt trời trên mái nhà 9,35 cent/kWh

VOV.VN - Đối với giá điện các dự án trên mái nhà, EVN nhất trí tiếp tục áp dụng 1 mức giá điện 9,35 cent/kWh trong phạm vi cả nước.

EVN muốn giá điện mặt trời trên mái nhà 9,35 cent/kWh

EVN muốn giá điện mặt trời trên mái nhà 9,35 cent/kWh

VOV.VN - Đối với giá điện các dự án trên mái nhà, EVN nhất trí tiếp tục áp dụng 1 mức giá điện 9,35 cent/kWh trong phạm vi cả nước.