Gần 80 tấn cá lồng chết nổi trắng trên hồ Hồng Khếnh, Điện Biên
VOV.VN - Gần 80 tấn cá nuôi liên kết theo chuỗi đang chuẩn bị thu hoạch, xuất bán đã chết nổi trắng mặt hồ nhưng chưa rõ nguyên nhân.