Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36 về gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nghị định nêu rõ, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9/2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2023.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, nghị định quy định người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/11/2023, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định.

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn. Trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 21/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước
Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước

Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng
Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng

VOV.VN - VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, trong trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh Thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với mục tiêu của loại thuế này.

Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng

Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng

VOV.VN - VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, trong trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh Thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với mục tiêu của loại thuế này.

Bộ Tài chính đề xuất giãn hoãn thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô nội
Bộ Tài chính đề xuất giãn hoãn thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô nội

VOV.VN - Nếu đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được Chính phủ thông qua, sẽ có khoảng 11.000 tỷ đồng tiền thuế được giãn hoãn.

Bộ Tài chính đề xuất giãn hoãn thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô nội

Bộ Tài chính đề xuất giãn hoãn thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô nội

VOV.VN - Nếu đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được Chính phủ thông qua, sẽ có khoảng 11.000 tỷ đồng tiền thuế được giãn hoãn.