Giả mạo chứng từ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng

VOV.VN - Quy định tại Thông tư số 54/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 54/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013 ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Theo đó, từ 1/7/2014, tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước sẽ bị áp dụng mức hình phạt cảnh cáo, phạt tiền và buộc phải khắc phục hậu quả. Các hành vi vi phạm gồm: Chi ngân sách nhà nước sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định là hành vi chi ngân sách nhà nước không đúng tiêu chuẩn (không đúng tiêu chuẩn về chức danh, đối tượng sử dụng), chi vượt định mức chi (vượt về số lượng, vượt về giá trị), chi sai chế độ (chi không đảm bảo điều kiện, nguyên tắc của chế độ chi).

Trong đó, trường hợp tổ chức có hành vi mua sắm hoặc thuê tài sản nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, sẽ bị xử phạt từ 1 -20 triệu đồng, tùy giá trị tài sản mua.

Đối với hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi ngân sách nhà nước (sử dụng con dấu giả hoặc giả chữ ký của người có thẩm quyền ký; sửa đổi trái phép nội dung hoặc số tiền trên hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước gửi Kho bạc Nhà nước) sẽ bị xử phạt tới 50 triệu đồng, tùy hành vi./.

Tin liên quan

Kho bạc Nhà nước từ chối 45.000 khoản chi chưa đúng thủ tục
Kho bạc Nhà nước từ chối 45.000 khoản chi chưa đúng thủ tục

Tính đến hết 30/11/2008, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát ước đạt 185.076 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc.

Kho bạc Nhà nước từ chối 45.000 khoản chi chưa đúng thủ tục

Kho bạc Nhà nước từ chối 45.000 khoản chi chưa đúng thủ tục

Tính đến hết 30/11/2008, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát ước đạt 185.076 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 290 tỉ đồng
Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 290 tỉ đồng

Năm 2009, hệ thống Kho bạc Nhà nước phát hiện trên 45.000 khoản chi của trên 19.000  lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 290 tỉ đồng

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 290 tỉ đồng

Năm 2009, hệ thống Kho bạc Nhà nước phát hiện trên 45.000 khoản chi của trên 19.000  lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Năm 2008: Kho bạc Nhà nước từ chối chi 485 tỷ đồng
Năm 2008: Kho bạc Nhà nước từ chối chi 485 tỷ đồng

Trong kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hệ thống Kho bạc cũng từ chối thanh toán 125 tỷ đồng trong số giải ngân ước đạt 137.369 tỷ đồng

Năm 2008: Kho bạc Nhà nước từ chối chi 485 tỷ đồng

Năm 2008: Kho bạc Nhà nước từ chối chi 485 tỷ đồng

Trong kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hệ thống Kho bạc cũng từ chối thanh toán 125 tỷ đồng trong số giải ngân ước đạt 137.369 tỷ đồng

Tổng kết Kho bạc nhà nước
Tổng kết Kho bạc nhà nước

Ngày  10/1, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. 

Tổng kết Kho bạc nhà nước

Tổng kết Kho bạc nhà nước

Ngày  10/1, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. 

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 32 tỷ đồng
Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 32 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 2 vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 20.500 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 32 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 32 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 2 vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 20.500 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước

VOV.VN - Trong 23 năm hoạt động và phát triển, Kho bạc Nhà nước đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước

VOV.VN - Trong 23 năm hoạt động và phát triển, Kho bạc Nhà nước đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính.