Giá vải đầu mùa bấp bênh, người trồng vải Thanh Hà (Hải Dương) lo lắng
VOV.VN - Những ngày này, thủ phủ vải thiều của tỉnh Hải Dương đang vào mùa thu hoạch vải sớm. Mùa vải năm nay thời tiết ít mưa trong thời gian đậu quả nên vải sớm ngọt hơn nhiều. Tuy chất lượng tăng nhưng sản lượng vải chỉ bằng một nửa so năm trước, càng khó khăn hơn với người nông dân khi quả vải đang rơi vào cảnh mất giá từng ngày.