Giảm 50% một số loại phí trong lĩnh vực cạnh tranh đến hết năm 2020

VOV.VN - Giảm 50% phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong vụ việc cạnh tranh.

Trung tâm Thông tin, tư vấn và đào tạo, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã ra chính sách giảm một số loại thuế, phí.

Theo đó, ngày 12/6, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BTC cho phép giảm mức phí áp dụng trong lĩnh vực cạnh tranh bao gồm: Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Nhiều loại phí đã được giảm nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh minh họa: Báo Hải quan)

Các đối tượng được áp dụng trong Thông tư bao gồm: Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh; giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh; giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh; phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Mức phí áp dụng trong Thông tư 58/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 đã giảm 50% so với mức phí quy định tại Thông tư 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. Cụ thể, phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan áp dụng theo Thông tư 251/2016/TT-BTC là 10 triệu đồng/hồ sơ, nhưng nay áp dụng theo Thông tư 58 giảm còn 5 triệu đồng/hồ sơ.

Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh trước đây áp dụng theo thông tư 251 là 50 triệu đồng/hồ sợ, thì nay theo Thông tư 58 giảm còn 25 triệu đồng/hồ sơ.

Bộ Tài chính cũng cho biết, Thông tư 251/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thu các loại phí kể trên sẽ trở lại theo quy định tại Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016./.

Viết bình luận