Giảm giờ làm có thể dẫn tới thu hẹp sản xuất

Giảm giờ làm có thể dẫn tới thu hẹp sản xuất

VOV.VN - Giải pháp giảm giờ làm việc chưa phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhất là khi năng suất lao động còn chưa cao so với nhiều nước trong khu vực.

Kinh tế

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close