Hành trang Vietinbank mang đến COP28

VOV.VN - Vietinbank cam kết tài trợ phát triển bền vững tăng trưởng 100% trong giai đoạn 2018 - 2022 và cam kết dành nguồn lực tối đa cho phát triển bền vững.

cop-28.jpg