Hiểu đúng về trái phiếu doanh nghiệp

Hiểu đúng về trái phiếu doanh nghiệp

Tác giả Việt Anh/VOV2

VOV.VN - Hiện nay, đa phần các nhà đầu tư cá nhân tiếp cận trái phiếu doanh nghiệp qua kênh ngân hàng.