Hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc Vinashin

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định sẽ tạo điều kiện hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vinashin.

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và ký Quy chế phối hợp công tác mới giữa Thành ủy Hải Phòng và Đảng ủy Vinashin, ngày 5/3, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh bốn nội dung cụ thể trong Quy chế phối hợp công tác mới giữa hai bên là Thành ủy Hải Phòng và Đảng ủy Vinashin tập trung thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế đảm bảo phù hợp thực tiễn.

Đồng thời, hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng lý luận chính trị trung, cao cấp; thực hiện nghiêm túc việc tái cơ cấu Vinashin; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tái cấu trúc, đầu tư theo chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của doanh nghiệp…

Sau hai năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Thành ủy Hải Phòng và Vinashin đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Vinashin; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và đảm bảo an toàn doanh nghiệp; chủ động, phối hợp giải quyết những khó khăn về vốn, thuế nhập khẩu và chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.

UBND thành phố Hải Phòng đồng ý chủ trương di chuyển Nhà máy đóng tàu Tam Bạc, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng; tiến hành rà soát 71 doanh nghiệp có vốn của Tập đoàn và của các Tổng công ty, công ty thuộc Tập đoàn; rà soát 39 dự án đầu tư của Tập đoàn và của các công ty; tổ chức giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp tập trung ổn định sản xuất kinh doanh, giải quyết các chính sách cho người lao động.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế vẫn tồn tại một số hạn chế như các cấp ủy chưa chủ động thông báo, tuyên truyền, quán triệt tới các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn các Nghị quyết, Quyết định của Thành ủy về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường, đất đai và những quy định của địa phương; việc báo cáo định kỳ giữa các cấp uỷ của Thành ủy Hải Phòng và Vinashin về công tác cán bộ, kết quả, phương hướng sản xuất, kinh doanh còn chậm./.