Hoàn tất thủ tục thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh chứng khoán trước tháng 4/2009

Các công ty chứng khoán phải cung cấp cho nhà đầu tư bản xác nhận kết quả giao dịch hoặc sao kê tài khoản, nêu rõ số thuế chuyển nhượng bị khấu trừ.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 22/UBCK-PTTT gửi các công ty chứng khoán hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán.

Theo đó, các khách hàng có thể lựa chọn nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh chứng khoán theo phương thức nộp 20% trên doanh thu chịu thuế phải hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/3/2009.

Các công ty chứng khoán cũng cần lưu ý khách hàng của mình lưu giữ các chứng từ mua bán chứng khoán, các giấy tờ chứng minh về chi phí liên quan đến chuyển nhượng chứng khoán và số thuế đã được khấu trừ để làm cơ sở quyết toán thuế cuối năm (nếu cần)./.