Hoàng Anh Gia Lai nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

Ngoài ra, còn có nhiều DN khác nợ thuế đến hàng chục tỷ đồng như Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Công ty CP Cavico...

Ông Trịnh Hoàng Cơ- Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng Cục thuế) cho biết ngày 1/3 tại Hội thảo quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá: “Thị trường bất động sản đóng băng cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nộp thuế của một số doanh nghiệp, thậm chí số tiền thuế nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng như Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai”.

"Một số doanh nghiệp có số nợ hàng chục tỷ đồng và thời gian nợ kéo dài như: Công ty CP tập đoàn Thành Công; Công ty CP Bia và nước giải khát Phú Yên, Tập đoàn công nghiệp tầu thủy Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên, Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Công ty CP Cavico xây dựng cầu hầm...”.

Do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ. Sức tiêu thụ hàng hoá chậm, ngân hàng thắt chặt cho vay, nhiều doanh nghiệp chấp nhận phạt nộp chậm để chiếm dụng tiền thuế làm vốn kinh doanh. Việc thanh toán  tiền hàng trong giao dịch mua bán giữa các bên còn chậm, nhằm mục đích là chiếm dụng vốn lẫn nhau, dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế. Số tiền thuế nợ của đối tượng này (nợ có khả năng thu) chiếm 72,3% tổng số nợ thuế, trong đó nợ trên 90 ngày chiếm 63,3%.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nhưng không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, thi công các công trình sử dụng vốn NSNN, nhưng chưa được NSNN thanh toán, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không có tiền để nộp thuế.

Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ý thức chấp hành pháp luật thuế thường không cao, số nợ thuế của các doanh nghiệp này chiếm 53,8% tổng số nợ thuế.

Đối với các khoản nợ có nguồn gốc từ đất: do việc giao đất, giải phóng mặt bằng chậm với diện tích thuê đất lớn, nhiều dự án được giao đất không có khả năng nộp thuế và tiền sử dụng đất nên số tiền nợ của tất cả các đơn vị này đến hàng ngàn tỷ đồng./.